Skip to end of metadata
Go to start of metadata

763105P Johdatus suhteellisuusteoriaan 1 (2 op)

Opintojakson WebOodi-sivu

Introduction to relativity 1, course's WebOodi-page


Luennot keväällä 2013 / Spring 2013

Tämän sivu asemesta kaikki kurssiin liittyvä materiaali on saatavissa nopassa / Instead of this page all the material related to the course is available in noppa

Vanhaa tietoa / Old information

Luennot keväällä 2012 / Spring 2012

Luennot: to 8-10, sali L8 (12.1.-16.2.)
Harjoitukset: to 10-12 ja pe 10-12, sali FY1120 (26.1.-24.2.)
Päätekoe: ti 6.3. klo 14-18, sali L1

Luennoitsija: Erkki Thuneberg
Harjoitusassistentit:
Jukka Isohätälä, Joonas Keski-Rahkonen

Luentomoniste (Tämä moniste sisältää myös kurssin 2-osan, luvut 5-7)
Luentojen eteneminen

Tehdyistä harjoitustehtävistä saa pisteitä. Tehtäviä voi näyttää harjoitusaikoina tai jättää ne tarkastettavaksi teoreettisen fysiikan aulassa olevaan laatikkoon. Palautusten deadline on harjoitusaikoja seuraavan viikon keskiviikko.

Johdatus suhteellisuusteoriaan -kurssi on jaettu kahteen osaan, 1 ja 2. Osa 2 jatkuu välittömästi osan 1 jälkeen.

Tentti 25.9.2012: tenttitulokset sisältäen tehtäväkohtaiset pisteet.


Opintojakso on luennoitu vuosittain kevätlukukaudella / The course has been lectured yearly in spring semester


Teoreettisen fysiikan opintojaksot ja opetusaikataulut

  • No labels