Skip to end of metadata
Go to start of metadata

763306A Johdatus suhteellisuusteoriaan 2 (2 op)

Opintojakson WebOodi-sivu

Introduction to relativity 2, course's WebOodi-page


Luennot keväällä 2013 / Spring 2013

noppa

Vanhaa tietoa

Luennot keväällä 2012 / Spring 2012

Luennot: to 8-10, sali FY1120 (1.3.-29.3., ei 22.3), ke 14.3. klo 14-16, sali TE320
Harjoitukset: to 10-12 ja pe 10-12, sali FY1120 (15.3.-13.4., ei 5.4.)
Päätekoe: ti 17.4. klo 14-18, sali L1

Luennoitsija: Erkki Thuneberg
Harjoitusassistentti:
Jukka Isohätälä

Luentomoniste (Tämä moniste sisältää myös kurssin 1-osan, luvut 2-4)
Luentojen eteneminen

Update 12.4.2012 Harjoitusta 4 voi palauttaa ma 16.4 klo. 15.00 asti. Ratkaisut ko. harjoitukseen tulevat wikiin näkyville samalla hetkellä. Palautuslaatikko löytyy Teoreettisen fysiikan aulasta.

Tentti 17.4.2012: tenttitulokset sisältäen tehtäväkohtaiset pisteet. Tehtäväpapereita voi tulla katsomaan luennoitsijan huoneeseen ke 9. - pe 11.5.


Johdatus suhteellisuusteoriaan -kurssi on jaettu kahteen osaan, missä tämä 2-osa tulee suoraan 1-osan jälkeen.

Kurssin oheislukemiseksi voidaan suositella aikaisempia luentomonisteita:
Luentomuistiinpanot, Esko Suhonen (2001)
Luentomuistiinpanot, Petri Mutka (2005) (ei lukua 6)

Opintojakso on luennoitu vuosittain kevätlukukaudella / The course has been lectured yearly in spring semester


Teoreettisen fysiikan opintojaksot ja opetusaikataulut

  • No labels