Skip to end of metadata
Go to start of metadata

763310A Analyyttinen mekaniikka (6 op)

Opintojakson WebOodi-sivu

Analytical mechanics, course's WebOodi-page


Luennot syksyllä 2013 / Autumn 2013

Tämän sivu asemesta kaikki kurssiin liittyvä materiaali on saatavissa nopassa / Instead of this page all the material related to the course is available in noppa

Vanhaa tietoa

Luennot syksyllä 2012 / Autumn 2012

Luennot: to 12-14, sali TE320 (6.9.-29.11.), poikkeuksellinen luentoaika ti 16.10. klo 14-16, sali FY254-2 (biofysiikan sali). Tällä viikolla siis kaksi luentoa (ti ja to) ja seuraavan viikon luento (25.10.) on peruttu.
Harjoitukset: to 14-17, sali TE320 (13.9.-29.11.)
Päätekoe: 14.12. klo 13-17, sali TE320

Luennoitsija: Erkki Thuneberg
Harjoitusassistentti: Joonas Keski-Rahkonen

Luentomoniste Analyyttinen mekaniikka

 

Tehtyjä harjoituksia voi palauttaa harjoitusajan jälkeen viikon ajan. Huom, harjoituksen 12 viimeinen palutuspäivä on 4.12. Palautuslaatikko on huoneen TE303 vieressä.

Tentti 5.3.2013: tehtäväkohtaiset pisteet Tenttipapereita voi tulla katsomaan esim. 3.-4.4.2013 huoneeseen TE318.


Aikaisempia tenttejä / Earlier examinations Tentit/Examinations

Opintojakso on luennoitu vuosittain syyslukukaudella / The course has been lectured yearly in autumn semester


Teoreettisen fysiikan opintojaksot ja opetusaikataulut

  • No labels