Child pages
  • Etusivu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

763330A LuK-tutkielma ja seminaari (teoreettinen fysiikka) (10 op)

Opintojakson WebOodi-sivu

B.Sc. thesis and seminar, course's WebOodi-page

Seminaari järjestetään vuosittain syyslukukaudella yhteisesti koko laitokselle, katso 761385A / The course is arranged yearly in the fall semester, see 761385A.

Teoreettisen fysiikan seminaariaiheet / seminar topics of theoretical physics

Kirjoitelmapohjia / templates for essays


Teoreettisen fysiikan opintojaksot ja opetusaikataulut

  • No labels