Skip to end of metadata
Go to start of metadata

763333A Kiinteän aineen fysiikka (4 op)

Opintojakson WebOodi-sivu

Solid state physics, course's WebOodi-page

Kurssi on sama kuin aikaisempi Aineen rakenne I


Luennot keväällä 2013 / Spring 2013

noppa

Luentomoniste 2013 saatavissa nopan kautta

Luennot keväällä 2012 / Spring 2012

Luennot: ti 10-12 sali L7 ja ke 10-12 sali L8 (10.1.-28.2)
Harjoitukset: ke 12-16 (laskupäivä) ja pe 10-12 (laskupäivä), sali L7 (18.1.-9.3.)
Päätekoe: ti 13.3. klo 14-18, sali L1

Luennoitsija: Erkki Thuneberg
Harjoitusassistentit: Merja Holappa, Terhi Kantia

Luentomoniste Kiinteän aineen fysiikka; Where to find the corresponding material in English?
Luentojen eteneminen

Tietoa harjoituksistaInformation on exercises

Harjoitus 1  harjoitus1_vastaukset.pdf
Harjoitus 2  harjoitus2_vastaukset.pdf
Harjoitus 3  harjoitus3_vastaukset.pdf
Harjoitus 4  harjoitus4_vastaukset.pdf
Harjoitus 5  harjoitus5_vastaukset.pdf
Harjoitus 6 harjoitus6_vastaukset.pdf
Harjoitus 7 harjoitus7_vastaukset.pdf  vastavarit.pdf
Harjoitus 8  harkoitus8_vastaukset.pdf

Tentti 27.11.2012: tenttitulokset sisältäen tehtäväkohtaiset pisteet

Tentti 10.4.2012: tenttitehtävät


Aikaisempia harjoituksia: harjoitukset 2009, exercises 2009

Aikaisempia tenttejä: tenttejä/examinations

Opintojakso on luennoitu vuosittain kevätlukukaudella / The course has been lectured yearly in spring semester


Teoreettisen fysiikan opintojaksot ja opetusaikataulut

  • No labels