Skip to end of metadata
Go to start of metadata

763628S Kondensoidun materian fysiikka (10 op)

Opintojakson WebOodi-sivu

Condensed matter physics, course's WebOodi-page


Kevät 2012 / Spring 2012

Luennot / Lectures: Ma / Mon 12-14, Ke / Wed 12-14, sali/room TE320 (11.1.-4.4.).
Harjoitukset / Exercises: To / Thu 12-14, sali/room TE320 (19.1.-12.4.)

Luennoitsija / Lecturer: Jani Tuorila
Harjoitusassistentti / Exercise assistant: Jukka Isohätälä

Luentomateriaali / Lecture material:

M. P. Marder, Condensed Matter Physics.

Luentomoniste / Lecture notes

Formulae for the exam; This will be handed out in the exam.

Luentojen eteneminen / Progress of the Lectures

Harjoitukset / Exercises: 

Exercise 1    Solutions 1

Exercise 2    Solutions 2

Exercise 3    Solutions 3

Exercise 4    Solutions 4

Exercise 5    Solutions 5

Exercise 6    Solutions 6

Exercise 7    Solutions 7

Exercise 8    Solutions 8

Exercise 9    Solutions 9

Exercise 10  Solutions 10

Exercise 11  Solutions 11

Exercise 12  Solutions 12

Harjoitukset pidetään laskupäivätyyppisinä. Tehtäviä ratkaisemalla voi ansaita lisäpisteitä loppukokeeseen. Mitä enemmän ratkaiset tehtäviä sitä isomman parannuksen voit saada loppukokeesi arvosanaan. Maksimikorotus on yksi arvosanapiste. Pisteiden saamiseksi ratkaistut tehtävät tulee esittää harjoitusassistentille ennen seuraavan harjoituskerran alkua.

By solving exercise problems, you can raise your grade in the exam. The more problems you solve, the higher is the raise, with a maximum of one grade point. You will have to present your versions of the solutions before the next exercise session.

Tenttituloksia/results of the exam 25.4.2012: results


Vanhaa materiaalia. Opintojakso on luennoitu k2009, k2006, k2003, s2000.


Teoreettisen fysiikan opintojaksot ja opetusaikataulut

  • No labels