Skip to end of metadata
Go to start of metadata

763629S Klassinen kenttäteoria (6 op)

Opintojakson WebOodi-sivu

Classical field theory, course's WebOodi-page


Luennot keväällä 2014 / Spring 2014

Katso noppa https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/763629s/

Luennot keväällä 2011 / Spring 2011

Exam on Thursday May 5th at 12-15 in lecture room TE320.

Luennot (lectures): ti 10-12, sali TE320 (11.1.-12.4.)

Harjoitukset (exercises): to 12-14, sali TE320 (20.1.-14.4.)

Luennoitsija/Harjoitusassistentti: Jani Tuorila

Some formulas, to be handed out also in the exam.

Luentomoniste

Where to find the corresponding material in English?

Luentojen eteneminen

Harjoitukset & Ratkaisut (Exercises & Solutions):

Exercise 1 (20.1.) 

Exercise 2 (27.1.) 

Exercise 3 (3.2.) 

Exercise 4  (10.2.) 

Exercise 5  (17.2.) 

Exercise 6  (24.2.) 

Exercise 7  (3.3.) 

Exercise 8  (10.3.) 

Exercise 9  (17.3.) 

Exercise 10  (24.3.) 

Exercise 11 (7.4.) 

Exercise 12 (14.4.) 


Opintojakso on luennoitu k2011, k2008, k2005, k2002(5 ov), k2000(5 ov).

Vanhaa materiaalia


Teoreettisen fysiikan opintojaksot ja opetusaikataulut

  • No labels