Skip to end of metadata
Go to start of metadata

763645S Suprajohtavuus (6 op)

Opintojakson WebOodi-sivu

Superconductivity, course's WebOodi-page


Luennot syksyllä 2015/ Lectures Autumn 2015

Kaikki uudempi materiaali nopassa / All new material is available in noppa

Luennot syksyllä 2011 / Lectures in Autumn 2011

Luennot / Lectures: To / Thu 12-14, TE320 (8.9.-1.12.)
Harjoitukset / Exercises: Ke / Wed 14-16, TE320 (14.9.-30.11.)
Tentti / Examination: Wed 7.12., 14:00-17:00, TE320

Luennoitsija / Lecturer: Janne Viljas
Harjoitusassistentti / Exercise assistant: Janne Viljas

luentomoniste / lecture notes, more information
Luentojen eteneminen / Progress of lectures

Notice board

2011-12-08: I have graded the exam, see link below. You can come and discuss the results on Friday or early next week, if you want to.
Otherwise, have a Merry Christmas and a Happy New Year!

Exercise 1, Solution 1
Exercise 2, Solution 2
Exercise 3, Solution 3
Exercise 4, Solution 4
Exercise 5, Solution 5
Exercise 6, Solution 6
Exercise 7, Solution 7
Exercise 8, Solution 8
Exercise 9, Solution 9
Exercise 10, Solution 10
Exercise 11, Solution 11
Exercise 12, Solution 12

Tentti / Exam 07.12.2011: Tenttituloksia / Exam results
Tentti / Exam 07.12.2011: ratkaisut / solutions

Yleistä / General information

Käytettävä luentomoniste on käytännössä sama kuin vuonna 2009, mahdollisia pieniä korjauksia lukuunottamatta. Jotkin asiat saatetaan tosin esittää luennolla vaihtoehtoisella tavalla. Harjoitustehtävät ja niiden ratkaisut tulevat tälle sivulle. Seuraa sivua myös muiden ilmoitusten varalta.

Pisteiden saamiseksi laskuharjoituksista, ratkaisut on esitettävä assitentille. Ne voi esittää itse laskuharjoitustilaisuudessa, palauttamalla huoneeseen TE317, tai esim. lähettämällä sähköpostin liitteenä. Viimeistään ne on esitettävä ennen seuraavan viikon laskuharjoitusajan alkua. HUOM: Nämä säännöt voivat vielä muuttua tarpeiden mukaan.

The lecture notes will be practically the same as in 2009, apart from possible small corrections. Some things may be presented in the lectures in an alternative way. Exercises and their solution will appear on this page. Follow this page also for other announcements.

In order to get points for the exercises, solutions must be shown to the assistant. They can be presented in the exercise session, by returning to room TE317, or for example by sending as an email attachment. This should be done at latest before the beginning of the exercise session of the following week's exercise. NOTE: These rules may still change according to needs.


Aikaisempia harjoituksia / Earlier exercises: exercises 2009

Aikaisempia tenttejä / Earlier examinations: Tenttisj1, Tenttisj1E, Tenttisj4, Tenttisj4E

Opintojakso on luennoitu / The course has been lectured in these semesters: s2011, k2009, s2005, s2002, k1999.


Teoreettisen fysiikan opintojaksot ja opetusaikataulut

  • No labels