Skip to end of metadata
Go to start of metadata

763654S Hydrodynamiikka (6 op)

Opintojakson WebOodi-sivu

Hydrodynamics, course's WebOodi-page


Luennot syksyllä 2011 / Lectures in autumn 2011

Luennot / Lectures: ti 10-12, sali TE320 (6.9.-29.11.)
Harjoitukset / Exercises: ma 10-12, to 10-12, sali TE320 (12.9.-1.12.)
Tentti / Examination: ma 12.12. klo 9-12, sali TE320

Luennoitsija / Lecturer: Erkki Thuneberg
Harjoitusassistentti / Exercise assistant:
Matti Silveri

Luentomoniste / Lecture notes: Hydrodynamiikka (in Finnish); Where to find the corresponding material in English?


Harjoitukset/Exercises:

Exercise 1 Solution 1
Exercise 2 Solution 2
Exercise 3 Solution 3
Exercise 4 Solution 4
Exercise 5 Solution 5
Exercise 6 Solution 6
Exercise 7 Solution 7
Exercise 8 Solution 8
Exercise 9 Solution 9
Exercise 10 Solution 10
Exercise 11 Solution 11
Exercise 12 Solution 12

Harjoitukset ovat laskupäivätyyppiset, joissa lasketaan tehtäviä assistentin avustaessa. Lasketuista tehtävistä saa pisteitä kokeeseen, joten näytä harjoituksissa laskemasi tehtävät tai palauta itsenäisesti laskemasi tehtävät huoneen TE319 edessä olevaan laatikkoon viimeistään ennen seuraavan viikon laskuharjoitusten alkua. Harjoitukset tulevat nettiin mahdollisimman pian luentojen jälkeen ja näitä harjoituksia lasketaan seuraavan viikon maanantaina ja torstaina. Malliratkaisut julkaistaan tällä sivulla. Tarvittaessa harjoituksista voi tulla kysymään huoneesta TE319.

In exercise sessions on Mondays and Thursdays, the assistant is for you to help and advice with the exercises. Solved exercises give points for the exam, so show your solutions in exercise sessions or leave them in a box located outside the office TE319 before next weeks Monday session. Exercise sheets are published here as soon as possible after lectures, as well as solutions for previous exercises. If needed, you can come to office TE319 and ask about the exercises.
Final exercise points


Kaavakokoelma tenttiin / Collection of equations for the examination

Tentti 12.12.2011: tenttitehtävät ja ratkaisut, tehtäväkohtaiset pisteet


Aikaisempia harjoituksia / Earlier exercises 2008

Aikaisempia tenttejä / Earlier examinations Examination 1, Tentti 5, Examination 5

Opintojakso on luennoitu / The course has been lectured in these semesters: s2011, s2008, k2005, k1996.


Teoreettisen fysiikan opintojaksot ja opetusaikataulut

  • No labels