Skip to end of metadata
Go to start of metadata

763693S Kvanttioptiikkaa sähköisissä piireissä (6 op)

Opintojakson WebOodi-sivu

Quantum optics in electric circuits, course's WebOodi-page

Vaihtoehtoinen nimi tälle kurssille voisi olla "Kvanttimekaniikka III". Siinä keskitytään aikariippuviin ilmiöihin ja selvitetään miten dissipaatio ja kvanttimekaniikka voidaan yhdistää. Lisäksi tarkastellaan miten kvanttimekaniikka ilmenee sähköisissä piireissä ja tutustutaan kohinaan.

An alternative name for this course could be "Quantum mechanics III". We concentrate on time dependent phenomena and try to understand how dissipation can be incorporated in quantum mechanics. In addition we study how quantum mechanics shows up in electric circuits and learn about noise.


Luennot syksyllä 2013 / Autumn 2013

Tämän sivu asemesta kaikki kurssiin liittyvä materiaali on saatavissa nopassa / Instead of this page all the material related to the course is available in noppa

Luennot syksyllä 2010 / Lectures in autumn 2010

Luennot / Lectures: ti 10-12, sali TE320 (7.9. - 30.11.)
Harjoitukset / Exercises: to/Thursday 14-16, sali TE320 (20.9. - 2.12.)
Tentti / Examination: ti/Tuesday 14.12. klo 14-18, sali/lectureroom L1

Luennoitsija / Lecturer: Erkki Thuneberg
Harjoitusassistentti / Exercise assistant:
Matti Silveri

Luentomoniste / Lecture notes
Luentojen eteneminen / Progress of the lectures


Exercises:

Exercises

Published solution sets are a mixture of solutions done by current assistant Matti Silveri and previous assistant Juha Leppäkangas (spring 2008).

Exercise points: Points

This is distributed to you in the examination: Collection of equations

Examination 14.12.2010: results


Aikaisempia harjoituksia / Earlier exercises: 2008

Aikaisempia tenttejä / Earlier examinations: examination 1

Opintojakso on aiemmin luennoitu keväällä 2008 / The course has previously been lectured in spring 2008


Teoreettisen fysiikan opintojaksot ja opetusaikataulut

  • No labels