Skip to end of metadata
Go to start of metadata

763695S Yleinen suhteellisuusteoria (6 op)

Opintojakson WebOodi-sivu

General theory of relativity, course's WebOodi-page


Luennot syksyllä 2016 / Autumn 2016

Kaikki uudempi materiaali nopassa / All new material is available in noppa

Luennot syksyllä 2012 / Autumn 2012

Luennot: ke 10-12, sali FY1035 (5.9.-17.10), sali FY1103 (31.10-28.11.) paitsi 14.11. sali TÄ219

Harjoitukset: ti 12-14, FY1103, toinen harjoitusaika pe 8-10, sali FY1035, (11.9.-30.11.) Loput perjantaiharjoitukset peruttu mutta assistentti tavattavissa työhuoneessaan TÄ 202 samaan aikaan.

Päätekoe: tentti 5.12. klo 13-17, sali PR119

Luennoitsija: Erkki Thuneberg
Harjoitusassistentti: Tuulia Pennanen

Kurssi seuraa kirjaa J. Foster and J.D. Nightingale: "A short course in general relativity". Osallistujia kehoitetaan hankkimaan kirja, sillä kurssista ei ole luentomonistetta. Kirjasta luettavat kohdat

The course follows the book J. Foster and J.D. Nightingale: "A short course in general relativity". No lecture notes will be provided. The parts of the book included in the course

Luentojen eteneminen / progress of the lectures

Harjoitus 1   Ratkaisut 1
Harjoitus 2   Ratkaisut 2
Harjoitus 3   Ratkaisut 3
Harjoitus 4   Ratkaisut 4
Harjoitus 5   Ratkaisut 5
Harjoitus 6   Ratkaisut 6
Harjoitus 7   Ratkaisut 7
Harjoitus 8   Ratkaisut 8
Harjoitus 9   Ratkaisut 9
Harjoitus 10   Ratkaisut 10
Harjoitus 11   Ratkaisut 11
Harjoitus 12   Ratkaisut 12

Laskuharjoitukset ovat laskupäivätyyppiset, eli harjoituksissa voi käydä kysymässä neuvoa ja tarkistuttamassa ratkaistuja tehtäviä. Ratkaisuja voi näyttää myös huoneessa TÄ 202, tai ne voi jättää inboxiin huoneen oven vieressä. Tarkistetut tehtävät saa hakea outboxista tai harjoitusaikoina laskupäiväsalista.

Kaavakokoelma tenttiin / Collection of equations for the examination

Tentti 5.3.2013: tehtäväkohtaiset pisteet. Tenttipapereita voi tulla katsomaan esim. 3.-4.4 huoneeseen TE318.


Vanhoja harjoituksia / Old exercises

Vanhoja tenttejä / Old examinations

Opintojakso on luennoitu / The course has been lectured in these semesters: s2009, s2006, s2003, k2000.


Teoreettisen fysiikan opintojaksot ja opetusaikataulut

  • No labels