Child pages
  • Etusivu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

764697S Pro gradu -tutkielma (biofysiikka, 35 op)

Opintojakson WebOodi-sivu

Master's thesis in biophysics, course's WebOodi-page


Here are some guidelines for the MSc thesis (pro gradu) and other similar work, like BSc thesis (kandityö) and reports of research projects in Finnish. If you need advice in English, please contact biophysics personnel.

Tässä on ohjeita pro gradun, LuK-työn ym. vastaavien raporttien tekemiseen biofysiikalla.

Ed. linkistä löytyvä dokumentti on osin jo vanhentunut (esim. mahdollisten aiheen antajien ja ohjaajien osalta), mutta suurelta osin käyttökelpoinenkin (esim. yleiset kirjoitusohjeet). Linkissä (yllä) olevat tiedot pätevät myös ns. opettajagradulle.

LuK-töitä, graduja ja tutkimusprojekteja voi tehdä biofysiikalla mm. alla listatuista aiheista tai aihepiireistä. Jokaisen työn otsikko ja tarkka sisältö sovitaan kunkin opiskelijan kanssa erikseen. Ks. myös laitoksen Opetus-sivu.

Mahdollisia pro gradu -tutkielman aihepiirejä biofysiikassa, tarkemmin neurobiofysiikassa, ovat esimerkiksi:

Menetelmistä

   - solujen sähköisten toimintojen mittausmenetelmät; solunsisäiset ja -ulkoiset, patch-calmp

   - solujen värjäys- ja identifiointimenetelmät

Näköaistin biofysiikkaa

  - fototransduktio

  - näköaistisolujen informaationkäsittelystä

  - näkeminen pimeässä/hämärässä

  - näköaistiin liittyvien hermosolujen signaalinkäsittelymekanismit ja ionikanavat

Solujen ja solukalvon biofysiikkaa

 - aistin- tai hermosolukalvon mallintamisesta

 - aistin- ja hermosolukalvon ionikanavista

Hermoston biofysiikkaa

  - hermoston tiedonkäsittelystä ja sen mallintamisesta

Biofysiikan graduaiheet liittyvät yleensä joko biofysiikalla tehtävään näköaistin neurobiofysiikkaan tai muualla (sairaala, yritykset, tutkimuslaitokset yms.) tehtävään lääketieteen fysiikkaan tai tekniikkaan.

Biofysiikan gradunaiheita fysiikalla antavat:

  • Marko Huttula (vastuuprofessori, joka hyväksyy aiheet)
  • Kyösti Heimonen
  • Roman Frolov (vain englanniksi)

Muita aiheita voi kysellä esim. OYS:n sailaafyysikoilta, joiden yhteystietoja saa esim. Kyösti Heimoselta tai Marko Huttulalta.

Aiempia Biofysiikan graduja ja muita opinnäytetöitä on listattu täällä.

 

  • No labels