Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Olet mukana pelissä. Tehtävänäsi on kerätä osaamispisteitä eri haastetasoilta. Osaamispisteet kerryttävät kokemustasi ja saat tästä merkiksi erilaisia leimoja ja merkkejä. Kurssin läpäistäksesi sinun on tienattava vähintään 500 osaamispistettä.

Viisi eri tasoa

Tasot 1-4

Harjoittelet sovellusten, ohjelmien ja palveluiden käyttöä itsenäisesti, ryhmässä ja ohjatusti luokkatilanteessa.Katso pisteytys

Taso 5

Tämän tason läpäistäkseen on toteutettava 2-3 hengen ryhmässä opetuskokonaisuus, joka voi olla jakso, kurssi, vuosi tms. Te päätätte toteutuksen laajuuden koulukontekstin suhteen. Työn toteutukessa tulee hyödyntää kurssilla opeteltavia tvt-sovelluksia (ja muita tietysti mahdollisuuksien mukaan) ja sen tulee perustua tämän vuosisadan haasteisiin (21th century skills) ja perusopetuksen uudituviin opetussuunnitelman perusteisiin (POPS206). Jos työ sijoittuu lukiokontekstiin, tulee huomioida uudistuva lukio ja em. 21th century skills.

Haasteen tavoite:

 • Ongelmalähtöisen yhteisöllisen työskentelyn harjoitteleminen
 • POPS2106 ja 21th skills -aiheisiin tutustuminen

Työn tuloksena tulee syntyä (osa näistä):

 • Suunnitteludokumentti (sis. kommentit ja muokkaushistoria)
 • Koulutoteutusta kuvaava case (jaksosuunnitelmasta kirjoitettu narratiivi) + taustadokumentti (lähteitä hyödyntävä asiakirja)
 • Työhön tulee liittyä jokin sovellusesittely sellaisesta sovelluksesta jota voisi hyödyntää ao. kursilla.
 • Jokin mediatuotos jossa esitellään ryhmän tuotos: esim. sarjakuva, scratch-ohjelma, video, animaatio tms.
 • No labels

1 Comment

 1. Tässä suunnitteludokumentin sisältö: (kopioikaa käyttämäänne ohjelmaan)

  Ryhmätyöskentelyn suunnittelu

  1. Kuvailkaa ryhmätehtäväänne. Mitä lähteitä taustadokumentti  sisältää? Minkälaisia asioita jaksosuunnitelmaan/oppituntiin/projektiin tms. kuuluu?
  2. Mitä asioita teidän tulee huomioida suunnitellessanne tehtävää?                      
  3. Miten vaiheistatte työskentelyänne? Laatikaa konkreettinen aikataulu ja välitavoitteet työskentelyllenne.
  4. Miten organisoitte ryhmänne työskentelyä? Jakakaa selkeät vastuualueet ryhmän jäsenten kesken                     

  Pohtikaa ja vielä seuraavia asioita:                            

  1. Kuinka haastavana pidätte tätä tehtävää? Selittäkää miksi?                
  2. Millaisen tavoitteen asetatte ryhmätyöskentelylle? 
  3. Miten aiotte työskennellä ryhmänä, jotta saavutatte tämän tavoitteen?