Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yleistä luennoista (tehtävä)

  1. Valitse luennoista kaksi sinua kiinnostavaa
  2. Katsele diat ja/tai kuuntele tallenne
  3. Valitse:
    1. Kysely (20p per luento): vastaa kysymyksiin kyselyssä: https://docs.google.com/forms/d/1lD4JLr0Kv7hxuOVXqg___4HlOa2R7fDjCN21F4TZYNI/viewform?usp=send_form
    2. Reflektio (50p per luento): laadi pohdiskeleva essee (3000 merkkiä) blogissa, O365 Onedrivessä tai Google Drivessä. Jaa linkki kirjoitukseen julkisesti täällä:

Luentomateriaalit A: 410014Y (Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä)

Luento 1. Johdanto

AY_luento_1_johdanto.pptx

Ensimmäisen luennon tallenne löytyy täältä: http://connectpro.oulu.fi/p44468306/

Luento 2. Teoria

AY_luento2_teoria_c.pptx

Toisen luennon tallenne: http://connectpro.oulu.fi/p63121172/

Luento 3. Teknologia

Luento3_teknologia_AY.pptx

Kolmannen luennon tallenne: http://connectpro.oulu.fi/p41243717/

Luento 4. Haasteet: yhteiskunta, tekijänoikeudet, sopimukset ym.

 

Luento 4_ haasteet_yhteiskunt.pptx

Neljännen luennon tallenne: http://connectpro.oulu.fi/p73752701/

Luento 5. Opetuksen suunnittelu ja pedagogiset mallit

Luento5_suunnitteluAY.pptx

Viidennen luennon tallenne:http://connectpro.oulu.fi/p49755034/

Luentomateriaalit B: (410017Y Digitaalinen media opetuksessa ja oppimisessa)

Luento 1. Kohti monilukutaitoa

Luento 2. Tekijänoikeudet opettajan työssä

 

  • No labels