Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon
Kurssin sisältö perustuu Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa toteutettavan vastaavanlaajuisen ja sisältöisen kurssin toteutukseen


Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan  opiskelija:

 • tunnistaa digitaalisen median peruskäsitteet
 • ymmärtää tekijänoikeuksien roolin digitaalisen median käytössä ja tuottamisessa
 • ymmärtää yleisimpien digitaalisen median tuottamiseen tarkoitettujen laitteiden ja sovellusten käyttöperusteet.
 • suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä opetus- tai koulutuskäyttöön soveltuvan digimediatuotteen

Sisältö 

 • digitaalisen median peruskäsitteet
 • tekijänoikeudet ja opetuskonteksti
 • digitaalisten tuotosten käsikirjoittaminen ja tuottaminen
 • uusi teknologia digitaalisen median tuotannossa
 • digitaalinen äänen-, kuvan-, ja videonkäsittely
 • digitaalisten animaatioiden tai sarjakuvien tekeminen
 • No labels