Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Laajuus: 5 op
Koodi: ay410084P

Huom: Tämä on perusopintokokonaisuuden aloittava kurssi, joka on suoritettava tai ainakin aloitettava ennen muita kursseja!

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

 • tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet

 • eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja

 • kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen

 • soveltaa kasvatustieteen peruskäsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön kasvatustilanteita.

Ydinsisältö:

 • Orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin

 • Kasvatustieteen tutkimuskohteet, peruskäsitteet, pääsuuntaukset ja lähestymistavat

 • Kasvatus ammatillisina käytäntöinä ja kasvatustieteen tutkimuskohteena

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.
Sähköistä materiaalia.

Suoritustapa  

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka 

Kurssiaika: 04.09.-10.11.2019

 • Luennot: klo 17-20; ke 04.09. sali L5, ke 18.09., to 19.09. sali L10
  Luentojen Zoom-yhteys https://oulu.zoom.us/my/aykt25 
 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 04.10.2019 mennessä
 • Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 05.10. - su 13.10.2019
 • Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 10.11.2019 mennessä

Tutor (ohjatut verkko-opinnot): Ilona Hakalin

AMOK-ryhmän opettaja-tutor: Ilona Hakalin

Kirjallisuus

 • Siljander, P. (2014 tai uudempi): Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. (e-kirjana)
 • Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (toim.) (2000 tai muu painos): Johdatus kasvatustieteisiin. (e-kirjana)

Arvostelu:

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.

 • No labels