Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ajoitus: Syksy 2019 

Osaamistavoitteet

 • opiskelija kykenee kriittiseen ja tieteelliseen tiedonhakuun, kirjoittamiseen sekä keskusteluun
 • opiskelija kykenee rakentavaan yhteisölliseen työskentelyyn kehittäen omaa sekä toisten opiskelijoiden tieteellistä ajattelua
 • opiskelija osaa soveltaa yleisen kasvatustieteen keskeisiä tutkimusalueita tai yhtä seuraavista valitsemaansa kasvatuspsykologian tutkimusteemoihin liittyvää aihealuetta:
  1. ohjaus, konsultaatio, psykoterapia kasvun ja kehityksen tukemisessa,
  2. oppiminen ja oppimisvaikeudet, koulu- ja koulutuspsykologian kysymykset,
  3. kasvun, kehityksen ja vuorovaikutuksen kysymykset eri ikäkausina sekä kehityksen häiriöt ja niiden kuntoutus,
  4. psykologian ja kasvatuspsykologian teoreettiset ja metodologiset kysymykset

 

Ydinsisältö / teemat

Em. teemoja käsittelevässä seminaarityöskentelyssä ohjataan opiskelijaa kriittiseen tieteelliseen tiedonhakuun, kirjoittamiseen ja keskusteluun sekä rakentavaan yhteisölliseen työskentelyyn oman ja toisten opiskelijoiden tieteellisen ajattelun kehittämiseksi.

Toteutustavat

Seminaarityöskentely 16 t ja itsenäinen työskentely

Ilmoittaudu opintojaksolle

Arviointiasteikko

Hyväksytty-hylätty

Yhteyshenkilö: Heli Kiema-Junes

 • No labels