Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tentti järjestetään toukokuussa. Varustuksena kiikarit ja vaatekampetta sään mukaan. Kumpparit eivät ole välttämättömät. 

Tentti on n. kaksi tuntia kestävä kävelyretki, jonka aikana tulee tunnistaa 15-20 tavallista selkärankaista eläintä (suurin osa varmaankin lintuja) perustuen näkö- tai kuulohavaintoon. Myös jäljet, syönnökset, pesät yms. kuuluvat vaatimuksiin. Ilmaisussa suomenkielinen nimi riittää.

Tentin lajisto on sama kuin peruslajintuntemuksen, mutta käytännössä kysytään tavallisimpia lajeja. Tentistä pääsee läpi jos omaa keskimääräistä peruskoulun yläastelaista paremman luonnonhistoriallisen sivistyksen.

Tenttiryhmien mukava koko on 7-8 henkilöä

 

The exam dates in 2016 are in are announced later. Starting from parking place of Botanical Gardens. What is required is identification of  common birds (or their songs) and mammals.  Number of samples is 15-20. Also some tracks, remnants or nests might be included. Species list is the same as in vertebrate part of  “Basic Animal Identification”. You need binoculars and appropriate clothing and shoes.

Kurssimateriaalia:

Maastolajintuntemuksen perusteet (lyhyt listaus vaatimuksista)

Lintujen laulua ns. Tiira-kurssin sivuilla (ks. kohta 4)

 

  • No labels