Skip to end of metadata
Go to start of metadata

750336A Evoluutioekologia (5 op)

Kurssin tavoitteena on syventää ymmärtämystä siitä, mitä evoluutio on, ymmärtää luonnonvalinnan perusperiaatteet, kelpoisuuteen ja sopeutumiseen vaikuttavat prosessit ja lajiutumisen ja lajikäsitteen perusperiaatteet.  Kurssilla perehdytään mikroevoluution pääperiaatteisiin, miten luonnonvalinta toimii ja millä tavalla evoluutiotekijät voivat tuottaa toisaalta sopeutumista, toisaalta uusia eliöitä. Kurssilla käsitellään luonnonvalinnan ja seksuaalivalinnan mekanismeja, elinkiertojen evoluutiota, sukupuolisuuden syntyä ja merkitystä sekä sosiaalisuuden evoluutiota. Seminaareissa on esimerkkejä viimeaikaisista evoluutioekologian saavutuksista.

Toteutustavat: Luennot ja seminaarit yht. 36 t. Seminaari (pakollinen) ja tentti. Arviointi: 1-5 / hylätty. Kohderyhmä: EKO ja BT: pak, AOeko: vaihtoehtoinen. Opetuskieli: Suomi / (englanti).

Oheislukemisto: Björklund, M. 2009: Evoluutiobiologia. Gaudeamus; Stearns, S. and Hoekstra, R. F. 2005: Evolution, An Introduction. Oxford University Press.

Vastuuhenkilö: Panu Välimäki.

Kurssimateriaali

  • No labels