Skip to end of metadata
Go to start of metadata
754618S Kalaekologian tutkimusseminaari (Research seminar in fish ecology)

Ajoitus: FM-tutkinto 1.-2. vsk.

Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee Oulun yliopistossa ja sen sidosorganisaatioissa

tehtävää kalaekologista tutkimusta ja osaa jäsentää analyyttisesti alan tieteellisiä julkaisuja.

Sisältö: Eri aihepiirejä

Toteutustavat: Luennoitsijoina toimivat laitoksen omat alan tutkimusta harjoittavat opettajat sekä

vierailevat tutkijat. Luennot 20 h. Opiskelijat laativat esseen 2-4 luennon aihepiiristä.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Edeltävänä opintona Vesieläimistön tuntemus ja ekologia (751307A).

Oppimateriaali: Kurssin aikana jaettava materiaali.

Suoritustavat: Kurssiesseet.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Vastuuhenkilö: Pauliina Louhi/Timo Muotka.

Kevään_2012_aikataulu

Kevään 2012 luennot on poistettu.

  • No labels