Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

755313A Lintujen maastolajintuntemus (1- 5 op)

Ajoitus: LuK -tutkinto 1. kesä.
Tavoite:Kurssin tavoitteena on saavuttaa lintujen maastolajintuntemuksen perustaso.
Sisältö:Opiskelija tutustuu omatoimisesti Oulun seudun linnustoon ja dokumentoi maastolajintuntemuksen opiskelunsa havaintopäiväkirjan avulla. Havaintopäiväkirjana käytetään BirdLife Suomen ylläpitämää Tiira-lintuhavaintopäiväkirjaa. Kurssin infotilaisuudessa jaetaan lista eri elinympäristöjen tyyppilajistosta, ja niistä vaadittavista lajeista, sekä tiedotetaan Tiiran käytöstä ja sen käyttöön liittyvistä velvoitteista.
Toteutustavat:Informaatiotilaisuus keväällä, omatoiminen opiskelu ja maastohavaintokirjanpito (Tiira).
Kohderyhmä:EKO val
Yhteydet muihin opintojaksoihin:Pakollinen edeltävä opintojakso: Eläinten lajintuntemus 751373A. Valinnainen lisäsuoritus kurssille: 751306A Maaeläimistön tuntemus ja ekologia. Suositeltava edeltävä opintojakso FM-opintojen kurssille: 755614S Lintuekologian erikoiskurssi.
Oppimateriaali:Kurssilla pakolliset monisteet: 1) Rytkönen, S. ym. 2003: 751306 Maaeläimistön tuntemus ja ekologia. - Biologian laitoksen monisteita 3/2003. Oulun yliopisto, Oulu. Lisätietoa ja -materiaalia: ks. alla oleva linkki (Kurssimateriaali).
Suoritustavat:Havaintopäiväkirja.
Arviointi:hyväksytty / hylätty.
Vastuuhenkilö:Seppo Rytkönen.
Lisätiedot:Kiikarit, lintukirja (maastokäyttöön tarkoitettu) ja normaalit maastovarusteet.
Opetuskieli:Suomi / englanti.

Kurssimateriaalia / Course material

755313A Field identification of birds

Scope: 1- 5 cr.
Timing:B.Sc. - 1 st  summer. NNE.
Objective:The aim of the course is to get a basic level of field identification of Finnish birds.
Contents:The student will learn the basics of avian field identification by familiarizing him/herself with the local bird fauna in different biotopes. The method is self-learning with keeping a notebook of the field observations (see www.tiira.fi).
Working methods:Info, self-learning with notebook
Target group:voluntary
Prerequisites:751373A or equivalent knowledge.
Study materials:Additional information and material: check the link above (Course material)
Assessment methods:notebook of field observations.
Grading:Accepted / Failed
Responsible person:Dr. Seppo Rytkönen.
Other information:Binoculars, bird identification book, suitable outfit.
Language of instruction:Finnish / English.

  • No labels