Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetusvastuu / Teaching:
750124P Ekologian perusteet 5 op  (Markku Orell, Jari Oksanen)

756351A Basics in Population Ecology

750635S Biodiversiteetti ihmisen muuttamissa ympäristöissä 3-6 op (Markku Orell, Jouni Aspi, Timo Muotka)

750347A Ekologiset menetelmät I / Ecological Methods I 5 op (Kari Koivula)

750647S Ekologiset menetelmät II / Ecological Methods II 5 op (Seppo Rytkönen, Jari Oksanen)

755609S Elinkiertojen evoluutio 4 op (Markku Orell, Kari Koivula)

740363A Eliömaantiede  5 op (Laura Kvist, Jari Oksanen)

750307A Eliokunnan evoluutio ja systematiikka, luennot 4 op (Arja Kaitala, Jari Oksanen, Annamari Markkola) 

750374A Eliökunnan evoluutio ja systematiikka, harjoitukset  4 op (Arja Kaitala, Jukka Forsman)

751666S Eläinten käyttäytyminen 5 op (Arja Kaitala)

751373A Eläinten lajintuntemus / Animal identification 5 op (Kari Koivula)

751651S Eläinten syventävä lajintuntemus 4-8 op (Markku Orell)

7516905,750654S Eläintieteen erikoisluento, Kommunikoinnin evoluutio, kevät 2016 (Arja Kaitala)

7516905 Eläintieteen erikoisluento, domestikaatio, kevät 2014 (Arja Kaitala)

750336A Evoluutioekologia 5 op (Arja Kaitala)

751378A, 751678S Funktionaalinen eläinekologia / Functional animal ecology 5 op (Seppo Rytkönen)

750615S Harjoittelu 5-9 op (Markku Orell)

754308A Hydrobiologian perusteet (Timo Muotka)

754618S Kalaekologian tutkimusseminaari 3 op (Pauliina Louhi, Timo Muotka)

755614J, 756632J, 757606J Kirjallisuuskatsaus jatko-opintojen tutkimusaiheesta 4 op (Markku Orell)

755608S Bird Ecology and Conservation (ex-Lintujen lisääntymiskäyttäytyminen) 2 op (Seppo Rytkönen, Kari Koivula)

750366A LuK-seminaari ja tutkielma 10 op

750366A LuK-loppukuulustelu 5 op (Timo Muotka)

751306A Maaeläimistön kenttäkurssi / Terrestrial animals field course 5 op (Seppo Rytkönen)

750696S Maisteriseminaari 4 op (Timo Muotka)

755313A Lintujen maastolajintuntemus (ns. Tiira-kurssi) 1-2 op (Seppo Rytkönen)

755614S Lintuekologian erikoiskurssi 2 op (Seppo Rytkönen)

751642A Maastolajintuntemus  2 op (Kari Koivula)

750604S Metapopulaatiodynamiikka 4 op (Markku Orell, Jari Oksanen)

750343A, 750643S Globaalimuutoksen ja ilmansaasteiden ekologiset vaikutukset kalottialueilla/Ecological responses to global change and air pollutionin the subarctic 

4-7 op (Kari Taulavuori, Panu Välumäki, Markku Orell, ym.)

750600J Opetuksen ja tutkimuksen integrointi 1-4 op (Markku Orell)

755626S Populaatioekologian jatkokurssi 6 op (Markku Orell, Emma Vatka, Veli-Matti Pakanen)

755602S Pro gradu -tutkielma 20/40 op (Markku Orell)

750313A, 750613S Projektityö 2-14 op (Markku Orell)

755328A Riistaeläinekologia / Wildlife management 5 op (Jouni Aspi, Kari Koivula)

751699S Syventävien aineiden loppukuulustelu 10 op (Markku Orell)

750325A, 750625S Talviekologia ja -fysiologia  3-8 op (Markku Orell, Esa Hohtola, Kari Taulavuori)

750661S Tutkimusryhmäseminaari 2-4 op (Markku Orell?)

750662J Tutkimussuunnitelmaseminaari/ Research plan seminars 4 op (Laura Kvist, Arja Kaitala)

751354A, 751654S Valinnaiset kuulustelut 2-6 op (Esa Hohtola, Markku Orell)

751307A Vesieläimistön tuntemus ja ekologia 4 op (Kaisa Huttunen)

754613S Vesistöjen ekologisen tilan arviointi ja seuranta 4 op (Jukka Aroviita)

751690S Eläintieteen erikoisluento "Species diversity and coexistence"  3 op (Jukka Forsman)

755x10A/S Yhteisöekologia (Timo Muotka, Pauliina Louhi)

750626S Luonnon ekologinen inventointi ja ympäristövaikutusten arviointi, 5 op (Seppo Rytkönen, Annamari Markkola)

  • No labels
Page: 750307A Eliökunnan evoluutio ja systematiikka Luennot Page: 750325A, 750625S Talviekologia ja -fysiologia Page: 755321A Vesiekologian kenttäkurssi (Aquatic ecology field course) Page: 751642A Maastolajintuntemus Page: 751690S Eläintieteen erikoisluento, ihmisen evoluutiobiologia, kevät 2015 (Kaitala) Page: Biodiversiteetti Page: Ekologian perusteet Page: Ekologiset menetelmät I - Ecological methods I Page: Ekologiset menetelmät II Page: Eliökunnan evoluutio, systematiikka ja rakenne, harjoitukset Page: Eläinten käyttäytyminen Page: Eläinten lajintuntemus/ Animal Identification Page: Evoluutioekologia Page: Funktionaalinen eläinekologia - Functional animal ecology Page: Hydrobiologian perusteet Page: Kalaekologian tutkimusseminaari Page: Lintuekologian erikoiskurssi Page: Bird ecology and conservation Page: Lintujen maastolajintuntemus Page: LuK loppukuulustelu Page: LuK seminaari ja tutkielma Page: Maaeläimistön kenttäkurssi - Terrestrial animals field course Page: Populaatioekologian jatkokurssi Page: Riistaeläinekologia Page: Vesistöjen ekologisen tilan arviointi ja seuranta Page: Wildlife management and game animal ecology Page: Yhteisöekologia Page: YVA-seminaari 19.11.2012 Page: Vesiselkärangattomien erikoiskurssi (751648S) Page: Species diversity and coexistence Page: Maisteriseminaari Page: Luonnon ekologinen inventointi ja ympäristövaikutusten arviointi Page: 750654S Biologian/ eläintieteen erikoisluento, Kommunikoinnin evoluutio, kevät 2016 (Arja Kaitala)