Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet   

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa sijoittaa tieto- ja viestintätekniikan osaksi laajempaa oppimisen ja opettamisen viitekehystä
 • hallitsee sosiaalisen median sovellusten, luokkahuoneteknologian ja toimisto-ohjelmien perusteet opetuksessa ja oppimisessa
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa yksilötyöskentelyssä ja yhteisöllisessä ryhmätyöskentelyssä
 • ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnittelun perusteet

Sisältö   

 • tieto- ja viestintätekniikka ja yhteiskunta
 • teknologian opetuskäytön suunnittelu ja arviointi
 • teoreettiset perusteet ja pedagogiset mallit
 • oppimisympäristöjen perusteet (blogit, wikit jne..)
 • toimisto-ohjelmistojen ja yliopiston opiskelijainfran perusteet
 • luokkahuoneteknologian perusteet (kosketuspinnat, dokumenttikamerat jne.)
 • No labels