Page tree

Get started by adding some pages to this space. Create page.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Blanko r.y. on Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden kilta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden etujärjestönä ja yhdyssiteenä sekä Oulun yliopistossa että valtakunnallisesti, ja siten tukea alan opiskelijoiden yhteisiä pyrkimyksiä.

Lisätietoa löydät Blanko ry:n nettisivulta

 

 

  • No labels