Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietojenkäsittelytieteiden kurssit ja tentit ovat WebOodin opinto-oppaassa. Tälle sivulle on kerätty sitä täydentävää

Opintojen rakennekaaviot 2015-2016

Luonnontieteiden kandidaatti

Filosofian maisteri (englanniksi)

Master's Degree Programme in Software Systems and Services Development in the Global Environment (GS3D) (englanniksi)

European Masters in Software Engineering (EMSE) (englanniksi)

Sivaineopinnot

Muutokset lukuvuodelle 2015-2016

Opetussuunnitelmaan on tehty rakenteellisia uudistuksia, jotka tulivat voimaan 1.8.2015. Sisällöt ovat pääosin ennallaan, mutta kurssien laajuudet ja osittain ajoitus on muuttunut. Tämä ohjeistus koskee aiemmin aloittaneita opiskelijoita.

Siirtymäsäännöt opetussuunnitelmaan 2015-2016

Siirtymäkauden kurssitoteutukset

Icon

Vanhoille opiskelijoille järjestetään lukuvuonna 2015-2016 seuraavat ylimääräiset kurssitoteutukset aiemman tutkintorakenteen mukaisesti:

  • Project Seminar (817609S, 3 op, vuosikurssi 5, periodi 1): Niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaaneet Project II -kurssin keväällä 2015. Jatkossa kurssi järjestetään kevätlukukaudella (817609S, 3 op, vuosikurssi 5, periodi 3).
  • Olio-ohjelmointi (812347A, 6 op, vuosikurssi 2, periodi 1): Toisen vuosikurssin opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa kurssin C++:lla. Jatkossa kurssi on ajoitettu 1. vuosikurssin keväälle ja ohjelmointikieli on Java (812341A, vuosikurssi 1, periodi 4).
  • Tietoturva (811168P, 5 op): Kurssilla on ainoastaan tenttimismahdollisuus, koska se on ollut aiemmin 1. vuosikurssin opintoja. Jatkossa kurssi järjestetään 2. vuosikurssin syksyllä (811168P, 5 op, vuosikurssi 2, periodi 1).

Opetusvaihto OAMK:n kanssa

Tietojenkäsittelytieteet on sopinut opetusvaihdosta Oulun Ammattikorkeakoulun (OAMK) kanssa. Sen perusteella tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ja sisällyttää LuK-tutkintonsa valinnaisiiin opintoihin seuraavia kursseja:

Koodi

Nimi

Laajuus (op)

EsitietovaatimuksetToteutus lukuvuonna 2015-2016

4T00BI13

Web-ohjelmointi

5

TOL:n Johdatus Ohjelmointiin (811122P)Kurssi alkaa to 7.1.2016. Mikäli haluat kurssille, ota yhteyttä vastuuhenkilöön ennen kurssin alkua: Jouni Juntunen <etunimi.sukunimi (at) oamk.fi>

4T00BI22

Web-sovelluksen ohjelmointi

5

OAMK:n Web-ohjelmointi (4T00BI13) sekä
TOL:n Olio-ohjelmointi (812341A) ja Tietokantojen perusteet (811395A)
-

4T00BI16

Web-arkkitehtuurit

5

OAMK:n Web-sovellusten ohjelmointi (4T00BI16) sekä
TOL:n Käyttöliittymäohjelmointi (811375A)
-

4T00BI17

Käyttöliittymätekniikat

5

OAMK:n Web-ohjelmointi (4T00BI13)-

K1127TK

Pelisuunnittelu

4

-Kurssi alkaa to 7.1.2016. Katso lukujärjestys. Mikäli haluat kurssille, ota yhteyttä vastuuhenkilöön ennen kurssin alkua: Matti Viitala <etunimi.sukunimi (at) oamk.fi>

K1128TK

Pelikehitys

6

TOL:n Johdatus Ohjelmointiin (811122P)Kurssi alkaa to 7.1.2016. Katso lukujärjestys. Mikäli haluat kurssille ota yhteyttä vastuuhenkilöön ennen kurssin alkua: Matti Viitala <etunimi.sukunimi (at) oamk.fi>

K1157TK

Pelikehityksen jatkokurssi

4

OAMK:n Pelikehitys (K1128TK)-

K1156TK

Pelikehityksen 3D-tekniikat

3

--

4T00BI37

Pelien äänitehosteet

3

-Kurssi alkaa to 7.1.2016. Katso lukujärjestys. Mikäli haluat kurssille ota yhteyttä vastuuhenkilöön ennen kurssin alkua: Matti Viitala <etunimi.sukunimi (at) oamk.fi>

Opiskelijoita otetaan kursseille mahdollisuuksien mukaan osallistujamäärärajoitukset huomioiden. Opinnot kirjataan kurssille ”817382A Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot” lisätiedolla ”Oulun ammattikorkeakoulu: kurssin nimi (opetusvaihto)”.

  • No labels