Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palaute laatukäsikirjasta (30.11.2009).

Toiminnan kehittämisen malli. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto.

  • Tutkimuksen laatukäsikirja (tämä dokumentti).


Tälle sivustolle dokumentoidaan Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston tutkimuksen laadunvarmistusjärjestelmä. Osaston laatutyön periaatteiden mukaan laatutyöhön osallistuvat kaikki halukkaat.

Tutkimuksen laatukäsikirjan ns. resuversio on siirretty tänne 7.10.2009 [jpj].
Laatukäsikirjan työstämistä jatketaan täällä wikissä.

[jpj 10.9.2009, 7.10.2009, 26.11.2009]

  • No labels