Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palaute laatukäsikirjasta (30.11.2009).

Oulun yliopiston laatusivusto (Eri laitoksien laatukäsikirjoja, Konetekniikan osaston laatudokumentaatio)

Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto - Tutkimuksen, tila-asioiden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laatukäsikirja


Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto PYO - Parasta YliopistoOpetusta - Opetuksen laatukäsikirja

Tälle sivustolle dokumentoidaan Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston opetuksen laadunvarmistusjärjestelmä. Osaston laatutyön periaatteiden mukaan laatutyöhön osallistuvat kaikki halukkaat.

Osastomme opetuksen osalta laatutyön aikataulu on seuraava:

 • PYO Laatu -työryhmä eli 6H-kerho (osaston opetuksen laadunvarmistus -työryhmä, Hiltunen, Jaako, Luhtaanmäki, Puikkonen, Kurtti, Honkala) perustettu ja aloittanut toimintansa syksyllä 2008.
 • Laatukäsikirja perustettu Wikiin maaliskuussa 2009 (Jaako) 
 • Laatukäsikirjaa työstettiin edelleen toukokuusta lähtien (Jaako, Puikkonen, Luhtaanmäki)
 • TDK Laatu (teknillisen tiedekunnan koulutuksen laatutyöryhmä) kokoontui 11.8.2009 - benchmarkkausta,
  missä mennään -check point
 • 6H-kerho (Hiltunen, Jaako, Luhtaanmäki, Puikkonen) kokoontui 10.9.2009 - keskustelu opetuksen laatutyön lisäksi myös tutkimuksen sekä tukitoimintojen eli johtamisen, tila- ja materiaalitoimintojen ja viestinnän laatutyöstä.
  • Deadline 1:  15.9. mennessä näytöt ja näytteet toimitetaan TOPQA:lle (yliopiston laatutyöryhmä, joka päättää auditointiaineiston kokonaisuudesta 29.9.)
  • Deadline 2:  7.10. mennessä laatudokumentaatiot (laatukäsikirjat Opetus, Tutkimus ja Tukitoiminnot) julkaistaan wikeinä tms. muodossa (dokumentaatiota voidaan edelleen työstää tämän jälkeenkin, mutta auditointiaineisto toimitetaan (TOPQA) KKA:lle 14.10. mennessä)
  • Deadline 3:  26.10. Osastonjohtaja Jukka Hiltusen tehtävänanto henkilökunnalle (12.10.2009) laatudokumentaatioon tutustuminen: "[Pyo] laatudokumentointiin perehtyminen ja kommentointi, osa I: Yliopiston laatujärjestelmän auditointi (25.-27.11.) lähestyy. Tässä vaiheessa emme tiedä ketä tuossa tilaisuudessa tullaan haastattelemaan, joten kehotan teitä kaikkia perehtymään oman osastomme laatudokumentaatioon lukemalla aluksi opetuksen laatukäsikirjan seuraavan kahden viikon aikana. Käsikirja löytyy osoitteesta https://wiki.oulu.fi/display/DpeeEdu/Home_. Voitte myös kommentoida tekstiä maanantaihin 26.10. klo 16 saakka. Kommentit tulee toimittaa keskitetysti Juha Jaakolle. Huomatkaa, että laatukäsikirjoja on tarkoitus kehittää ja päivittää jatkuvasti, joten niitä ei voi pitää koskaan täysin valmiina. Auditoinnissa tarkastetaan ja arvioidaan vain kyseisen ajanhetken tilanne. Halutessanne teillä kaikilla on mahdollisuus tulla mukaan muokkaamaan ja täydentämään tätä käsikirjaa. Sitä varten voitte pyytää wiki-järjestelmän käyttöoikeudet Juha Jaakolta [sivuston webmaster]. Yhteistyöterveisin Jukka Hiltunen"_
  • Deadline 4: pe 13.11.2009 klo 10-11 PR115 Osaston laatuseminaari
  • Toimenpide: ma 23.11.2009 Yliopiston laatutyön tiimin antamaan palautteseen vastaaminen.
  • Deadline 5: 29.10. Yliopiston Laatutempaus Ks. auditointiin valmistautumisen aikataulu syksyllä 2009 (auditoitavat kohteet jokeria lukuunottamatta julkistetaan)
 • Oulun yliopiston laatujärjestelmä auditoidaan 25.-27.11.2009

P.S. Käytämme laatutyössämme niitä termejä ja sanoja, joita laatutyössä yleensä käytetään. Emme rupea keksimään pyörää emmekä ruutia uudestaan.


[JJa 16.3.2009, 10.9.2009; MPu 20.5.2009, 10.9.2009, 14.10.2009]

 • No labels