Child pages
  • Kokousartikkelien kirjoitusohjeet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Ohjeet kokousartikkelien ja abstraktien kirjoittamiseksi ovat tällä sivulla.

  • Osallistuja voi halutessaan lähettää kokousartikelin (max 4 sivua) tai tavanomaisen (n. 1 sivu) abstraktin. Molemmat kirjoitetaan käyttäen samoja MS Word / LaTeX -pohjia.

  • Kokousartikkelit ja abstraktit julkaistaan sähköisessä muodossa kokouskirjana päivien sivustolla. Lisäksi jokainen artikkeli tulee saataville erillisenä tiedostona.
  • Muista nimetä tiedosto seuraavasti: Sukunimi.Etunimi_GFP2019_xxxx.doc (tai .tex), missä xxxx on lyhyt vapaaehtoinen ja -muotoinen kuvaus esitelmän aiheesta.
  • Artikkeleihin voi lisätä värillisiä kuvia. Muistathan liittää jokaisen kuvan yhteyteen kuvatekstin.
  • Artikkelit on lähetettävä Toni Veikkolaiselle (toni.veikkolainen@helsinki.fi) viimeistään 28.2.2019. Kerrothan saatekirjeessä (sähköpostiviesti) selkeästi a) kuka pitää esitelmän ja b) onko se suullinen vai posteri?

Voit ladata kirjoitusohjeet:

  • valmiiksi muotoiltuna Word-dokumenttina (pakattu zip-tiedosto, jossa suomen- ja englanninkielinen pohja)
  • muotoilut sisältävänä LaTeX-pakettina (pakattu zip-tiedosto, jossa STY, TEX, EPS + PDF & INFO ja ohjeet suomeksi sekä englanniksi).
Linkit tiedostoihin

Jos käytät LaTeX:ia, älä tee muutoksia artikkelin taittoon, editoi vain sisältöä.

  • No labels