Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mitä filologi osaa?

Yksi filologin tärkeimpiä taitoja on tiedon käsittely ja merkityksen haku: taito sisäistää isoja määriä tekstiä, löytää sieltä olennainen, ja muokata se tiiviiseen pakettiin joka on helppo lähettää eteenpäin. Mm. kirjallisuuden kurssit kehittävät näitä taitoja sekä antavat tilaisuuksia harjoittaa itseilmaisua esseiden, jne. muodossa. Näistä elementeistä syntyy kielen ammattilainen.

Kulttuurintuntemus on erittäin arvokasta monessa työssä. Yritysmaailman kansainvälistyessä tarvitaan entistä enemmän ymmärrystä kulttuurien välisistä eroista: viestiessä suomenkielistä lausetta ei voi vain kääntää englanniksi, vaan viesti pitää usein muokata erilaiseksi, jotta vältetään väärinkäsitykset ja loukkaukset. Ymmärrys menee syvemmälle kuin pelkkä kielitaito; lisäksi todellisuus oman oppiaineen ulkopuolella on, että vahva kielitaito on harvalla.

Tämän hetken opiskelijoita koulutetaan työtehtäviin, joita ei vielä ole. Humanistin vahvuus on yleensä kyky ja halu oppia uutta, sekä oikeanlainen asenne itsensä kehittämistä kohtaan. Työtehtävien monimuotoistuessa osaamista on tarve täydentää ja kehittää myös maisterintutkinnon jälkeen.

Eeva, viestintätyöläinen: Pysykää uteliaina, oppikaa opiskelemaan ja ottamaan asioista selvää. Monet eivät viitsi tehdä sitä, mutta teitä kiinnostaa ja teillä on siihen valmiudet. Työelämässä tarvitaan ihmisiä, jotka jakavat ympärilleen fiksusti jäsenneltyä tietoa.

Työpaikat esittelyssä -alasivulla alumnit kertovat muutamasta filologeille tyypillisestä ammatista.

Omien taitojen tunnistaminen

Filologian tutkinto antaa erittäin laajan tieto- ja taitopohjan, joka soveltuu monenlaiseen työhön. Siksi omien taitojen tiedostaminen on erittäin tärkeää. Työnhakutilanteessa työnantajaa ei kiinnosta se, mitä olet opiskellut, vaan se, mitä osaat. Käytä siis aikaa omien taitojesi miettimiseen ja keskity yksityiskohtiin: minkälaisia tehtäviä olet tehnyt opintojesi aikana? Mitä on tullut tehtyä harrastuksien piirissä ja vapaa-aikana? Pohdintaan on tarjolla monenlaista apua; liikkeelle voit lähteä esimerkiksi allaolevien linkkien kautta.

Opiskelu- ja uraohjausta, Opiskelijoiden hyvinvointi- ja ohjauspalvelut:
www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintojentueksi/opiskelu-ja-uraohjaus

Apua oman osaamisen ymmärtämiseen:
http://teemailtapaivat.wikispaces.com/TIPIT

Taitojen ja kokemuksen kartuttamiseen löytyy paljon vinkkejä sivulta Oman osaamisen kehittäminen.

 

  • No labels