Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkistetaan myöhemmin

Nämä tiedot eivät ole vielä ajan tasalla vuoden 2019 toteutusta ajatellen.

Harjoitus 1 – UML:n kertausta.

Harjoitus 2 - Suunnittelua - komponenttikaaviot ja sijoittelukaaviot.

Harjoitus 3 - Arkkitehtuuriratkaisuja ja -tyylejä.

Harjoitus 4 - Koodin ja mallin väliset suhteet; luokkamalleja ja käyttöönottokaavioita.

Harjoitus 5 - Ruby on Rails -arkkitehtuuri ja arkkitehtuurin suunnittelutehtävä liukkausvaroituksille.

Harjoitus 6 - Harjoitustyö alkuun. Esitehtävänä luokkamalli ja harjoitustehtävänä sekvenssikaavioita jotka hyödyntävät esitehtävänä tehtyä luokkamallia.

Harjoitus 7 - Harjoitustyöhön liittyvät harjoitukset jatkuvat. Arkkitehtuuriratkaisujen ja niihin liittyvien vaatimusten pohdintaa ja prosessiarkkitehtuurin mallintamista.

Harjoitus 8 - Use case ja käyttöönottokaavioita, skenaarioiden kuvauksia, varmistelua että ollaan kärryillä.

Harjoitus 9 - Harjoitustyön vaiheen 1 loppuun saattaminen ennen vaiheen 2 aloittamista.

Harjoitus 10 - Harjoitustyön vaiheen 2 aloitus.

Kymmenennen harjoituksen jälkeen harjoitukset jatkuvat harjoitustyön tekemisellä eikä esitehtäviä enää tule. Jokaista ryhmää ohjataan ryhmän tilanteen mukaan.

Demonstraatioita (vanhaa materiaalia)

Demo 1: koodin ja UML-mallin suhteesta.

Demo 2: Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset harjoitustyössä.

Demonstraatio: Koodista interaktiodiagrammi.

Alla olevia harjoituksia ei ole vielä päivitetty, niitä ei kannata vielä katsoa.

Demo 3: UML:n malleihin liittyviä tehtäviä. Näitä kannattaa ehdottomasti tehdä ennen harjoituksia, harjoituksissa ei ehditä tekemään kaikkea!

Demo 4: UML:n komponenttimallintamista.

Pohdittavaa arkkitehtuurin dokumentointiin ja mallintamiseen.

 

 

  • No labels