Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opinto-opas on virallinen tiedonlähde liittyen opintoihin, kurssi- ja tutkintovaatimuksiin. Opinto-oppaasta löytyy runsaasti hyödyllistä tietoa eikä siihen tutustumista kannata jättää pintapuoliseksi. Tutustuthan siis opinto-oppaaseen huolella.

Pääaineopiskelijoiden opintovaatimuksista

Pääaineopiskelijoilla voi olla erilaisia opintovaatimuksia ja suosituksia riippuen suuntautumisvaihtoehdosta. Opinto-oppaan vaatimukset kannattaa käydä tarkasti läpi ja suunnitella opinnot hyvin mahdollisten ongelmien välttämiseksi. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekeminen on pakollista ja sisältyy omaopettajatapaamisten ohella mm. orientoiviin opintoihin.

Sivuaineopiskelijoiden opintovaatimuksista

Sivuaineena matematiikka tai tilastotiedettä opiskelevat tutkinto-opiskelijat voivat opiskella aloitusvuoden opintovaatimusten mukaisesti kohtuullisessa ajassa (5+2 vuotta). Jos aloitusvuoden vaatimusten mukaisia opintojaksoja ei enää järjestetä, tulee korvaavat kurssit selvittää koulutussuunnittelijalta. Tutkintoaan täydentävät opiskelijat suorittavat aina uusimpien opintovaatimusten mukaisesti kohtuuajassa (esim. 60 op sivuainekokonaisuus kahdessa vuodessa).

Mistä löydän opinto-oppaat?

Icon

Luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat ja opintovaatimukset löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/lutk/oppaat. Lisäksi päivitetyt ja viimeisimmät kurssitiedot ja opetusaikataulut löytyvät weboodista.

En ymmärrä mitä opinto-oppaassa sanotaan...

Icon

Asioiden esittäminen kompaktissa muodossa voi vaikeuttaa vastausten löytämistä etenkin opintojen alkuvaiheessa. Opinto-oppaan tulkinnassa ja opiskelun suunnittelussa auttavat omaopettajat ja koulutussuunnittelija.