Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssivastaavuustaulukko (1.8.2017-)

Huom! Ne tekniikan matematiikan kurssit, joille löytyy vastaavuus (eli korvaa) lutk:n matematiikan kurssitarjonnasta, tulee hyväksilukea matematiikan pää- ja sivuainekokonaisuuksiin. Hyväksiluettujen tekniikan matematiikan kurssin arvosana on sanallinen hyväksytty.  Hyväksilukua anotaan OSAT-järjestelmässä.

Huom! Mikäli opiskelijalla on suoritusmerkintä tekniikan matematiikan kurssista sekä vastaavasta lutk:n matematiikan kurssista, ei hyväksilukua tekniikan matematiikan kurssista voida tehdä.

Huom! Lukuvuona 2017-18 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet matematiikan ja fysiikan pääaineopiskelijat eivät voi korvata pakollisia matematiikan opintoja tekniikan matematiikan kursseilla.

KoodiKurssiOpPeriodiVastaavuus ja huomautuksia
031009PMatematiikan peruskurssi I51(Korvaa vanhan kurssin Johdatus reaalifunktioihin niiden pää- ja sivuaineopiskelijoiden osalta, joilla matematiikan opinnot aloitettu ennen syksyä 2017. Sen jälkeen opintonsa aloittaneille hyväksilukua ei tehdä, eli kurssi hyväksytään sellaisenaan matematiikan pää- ja sivuaineopintoihin)
031078PMatriisialgebra52Korvaa kurssin 802120P Matriisilaskenta.
031075PMatematiikan peruskurssi II53Korvaa kurssin 800328A Differentiaali- ja integraalilaskenta (tai Vektorianalyysin perusteet).
031021PTilastomatematiikka53Korvaa kurssin 801195P Todennäköisyyslaskenta.
031076PDifferentiaaliyhtälöt54Korvaa kurssin 800320A Differentiaaliyhtälöt (ja vanhan kurssin Differentiaaliyhtälöt I). Hyväksilukua ei tehdä, mikäli opiskelija noudattaa v. 2016 tai aikaisempia tutkintovaatimuksia.
031022PNumeeriset menetelmät53Valinnaisiin aineopintoihin ja aineenopettajat voivat korvata syventäviä kursseja.
031077PKompleksianalyysi51Valinnaisiin aineopintoihin ja aineenopettajat voivat korvata syventäviä kursseja. Päällekkäinen vanhan kurssin  801386A Kompleksianalyysi I kanssa.
031025AOptimoinnin perusteet51Valinnaisiin aineopintoihin ja aineenopettajat voivat korvata syventäviä kursseja.
031080ASignaalianalyysi52Valinnaisiin aineopintoihin ja aineenopettajat voivat korvata syventäviä kursseja.
031023PTietotekniikan matematiikka51Voi sisällyttää tietotekniikan sivuaineeseen.

Muita kursseja (vanhoja)

Koodi

Kurssi

Op

Huomautuksia

031051S

Numeerinen matriisilaskenta

5

Hyväksytään valinnaisiin opintoihin

031028S

Matemaattinen signaalinkäsittely

6

Hyväksytään valinnaisiin opintoihin

031026A

Variaatiomenetelmät

5

Hyväksytään valinnaisiin opintoihin

031044A

Matemaattiset menetelmät

4

Hyväksytään valinnaisiin opintoihin

031023A

Satunnaissignaalit

5

Hyväksytään valinnaisiin opintoihin

031049A

Signaalit ja järjestelmät

5

Hyväksytään valinnaisiin opintoihin

031012P

Analyyttinen geometria

3,5

Hyväksytään valinnaisiin sivuaineopintoihin (ei matem. pääaineopiskelijat)

031029S

Graafiteoria

8

Hyväksytään valinnaisiin opintoihin

031047S

Reunaelementtimenetelmän perusteet

6,5

Hyväksytään valinnaisiin opintoihin

763311AMatemaattiset apuneuvot6Hyväksytään valinnaisiin sivuaineopintoihin

Aiheeseen liittyvät artikkelit