Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kattava tietopaketti valmistumiseen liittyvistä käytänteistä ja lomakkeista löytyy tiedekunnan sivuilta (ks. myös kohta http://www.oulu.fi/lutk/lomakkeet). Lisätietoa saa tarvittaessa myös LuTK:n lähipalvelutiimistä ja koulutussuunnittelijalta.

Valmistujan muistilista

 1. Ole ajoissa liikkeellä, opintojen koostamiseen ja valmistumiseen liittyviin asioihin voi kulua useita päiviä.
 2. Tarkista HOPSisi ja että kaikki vaaditut opinnot ovat suoritettu!
 3. Muista, ilman hyväksyttyä HOPSia tutkintoanomustasi ei voida käsitellä.
 4. HOPSin hyväksyy tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija (Elina Koskinen) tai omaopettajasi. Laadi HOPS weboodissa ja lähetä se hyväksyttäväksi. Katso myös HOPS-ohjeet tutkinto-ohjelman sivuilta.
  • HOX. Sivuaineiden osalta muista tarkistaa vastaavasta tutkinto-ohjelmasta sivuainekokonaisuuksien vaatimukset.
  • Kiinnitä erityistä huomioita aineenopettajan kokonaisuuksiin.
 5. Kun hops:sisi on hyväksytty, koostata mahdolliset sivuainekokonaisuudet: lähetä sivuainetiedekunnan lähipalvelutiimiin (http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/koulutuksen-lahipalvelut ) viesti, jossa pyydät koostamaan sivuaineesi. Hyväksytty hops liitteeksi. Kun sivuaine koostettu, se näkyy opintosuoritusotteessasi kokonaisuutena.
 6. Nyt voit tehdä tutkintoanomuksen: https://osat.oulu.fi.  Anomuksen liitteeksi hyväksytty hops.
 7. Matematiikan ja tilastotieteen opintojen koostaminen tapahtuu opintoasiansihteerin toimesta palvelupisteessä hyväksytyn HOPSin pohjalta. Ne mielellään koostetaan yhtä aikaa, niiden koostamista ei tarvitse pyytää etukäteen.
 8. Opintorekisteristäsi näet kun pääaine koostettu (myös arvosana) ja myös kun tutkinto koostettu.
 9. Tutkintoanomuksen voit hakea lutk:n palvelupisteestä tutkinton myöntöpäivästä lähtien.

Et voi saada tutkintotodistusta sekä LuK-tutkinnosta että FM-tutkinnosta (tai vastaavasti FL- ja FT-tutkinnosta) yhtäaikaa, vaan kahden eri tutkintotodistusten myöntöajan puitteissa. Katso aineistonjättöpäivät ja todistusten myöntöpäivät tiedekunnan sivuilta.

Opinnäytteiden hyväksyminen

Pro gradu -tutkielmat sekä kypsyysnäytteet hyväksyy tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö tarkastajien ehdotuksesta. Hyväksyntä tapahtuu noin viikkoa ennen seuraavaa aineiston jättöpäivää, jonka jälkeen myös suoritusmerkintä tulee oodiin. Aineisto (kypsyysnäyte ja sen lausunto ja gradun lausunto) on toimitettava koulutussuunnittelijalle ja Pro gradu -tutkielma syötettävä Laturiin (http://laturi.oulu.fi/) tarkastusta ja hyväksymistä varten määräpäivään mennessä (2 viikkoa ennen tiedekunnan aineistonjättöpäivää). Tutkielman voi syöttää laturiin kun olet saanut ohjaajaltasi siihen luvan. Katso Laturi-ohjeet ohjeet täältä.

 

Huomaathan...

Icon

Opinnäytteiden ja tutkintotodistusten anomiseen liittyen vain yksi tutkintoanomus / tutkinnon myöntöpäivä eli tutkintotodistusta sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta että filosofian maisterin tutkinnosta (tai vastaavasti FL- tutkinnosta) ei voi saada yhtäaikaa, vaan kahden eri tutkintotodistusten myöntöajan puitteissa. 

Pää- ja sivuaineen opintokokonaisuudet ja muut opinnot sekä kaikki mahdolliset hyväksiluvut (pääaineiden, sivuaineiden, ns. muiden opintojen mm. kieliopintojen) on oltava koostettuina Oodissa ennen aineiston jättöpäivää. Opiskelijan on selvitettävä koostamiskäytänteet pää- ja sivuainelaitokseltaan opintoneuvojan /koulutussuunnittelijan kanssa ennen todistusanomuksen jättöä. 

Aiheeseen liittyvät artikkelit