Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Sisältö:

  1. Wiki-järjestelmä
  2. Wikialueet ja wikisivut
  3. Wikisivujen julkaiseminen
  4. Wikisivujen oikeudet ja julkisuuden laajuus
  5. Sivujen poistaminen julkisuudesta ja okeuksien poistaminen tai muuttamine
  6. Neuvonta

 

 

 

1. Wiki-järjestelmä

 

Oulun yliopistossa on käytössä Confluence wiki-järjestelmä. Wikin käyttö on maksutonta.

Wikiä voi käyttää anonyymisti pelkin lukuoikeuksin tai kirjautumalla pajun tai koivun
tunnuksella, jolloin käytössä on laajemmat käyttöoikeudet.

Wikin käyttö on kielletty kaupalliseen ja poliittiseen toimintaan samoin kuin voimassaolevan
lainsäädännön ja hyvien tapojen vastaiseen toimintaan.

Oulun yliopiston (OY) wikipalvelua koskevat samat käyttösäännöt, kuin muitakin OY:n tietojärjestelmiä
ja verkkopalveluita. Katso tarkemmin Oulun yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt.


2. Wikialueet ja wikisivut

 

Wikisivusto koostuu wikialueesta ja wikisivuista. Jotta wikisivu/-t voidaan tehdä ja julkaista,
on ensimmäisenä luotava wikialue. Wikialue voi sisältää yhden tai useamman wikisivun.

Wikialueen perustajalla vain on oikeus antaa omalle alueelleen oikeuksia. Oikeudet voivat olla esim.
vain lukuoikeus ja sivujen teko- ja poisto-oikeus.

Wikialueen perustaja on aina vastuussa siitä millaista materiaalia hän sivuilleen tuottaa. Samoin hän on
vastuussa sellaisen henkilön sivujen sisällöstä jolle hän on antanut oikeuden perustaa wikialueen
oman alueensa alle.

 

Sivun alkuun

 

3. Wikisivujen julkaiseminen

 

Wikisivun /-sivustojen julkaiseminen on helppo ja yksinkertainen toimenpide.  Wikisivujen julkaisu
kohdistuu wikialueeseen tai yksittäiseen wikisivuun. Sivut voidaan julkaista kaikille näkyviksi tai
ne voidaan rajata vain tietyn ryhmän, henkilöiden tai henkilön nähtäväksi jolloin ko. wikisivu /-t ovat
ulkopuolisilta piilotettu.

Se kenelle wikisivujen tekijä haluaa sivunsa julkaista ja kuinka laajat oikeudet hän on valmis
sivujen lukijoille antamaan, on hänen itsensä päätettävissä.

Kun aloittaa wikisivujen tekemisen, ne voi alussa määritellä näkymään vain sivujen tekijälle
itselleen. Sivujen valmistuttua ne voi julkaista siinä laajuudessa ja niilla oikeuksilla kuin sivujen
tekijä haluaa ne julkaista.

Järjestelmän pääkäyttäjillä (Administrators) on pääsy kaikkiin wikitiloihin.

Useista wikialueista koostuva wikisivusto voidaan julkaista esimerkiksi siten, että osa sivuista
näkyy kaikkialla myös Oulun yliopiston ulkopuolella (näkyy maailmalle), kun taas osa sivuista
näkyy vain tietyille henkilöille tai ryhmille (ks. Kuva 1.).

 
Kuva 1:  Wiksivuston julkaisu.

 

Sivun alkuun

4. Wikisivujen oikeuksien määrittely ja julkisuuden laajuus

 

Wikisivujen oikeudet ja julkisuuden laajuus määritellään Space Tools -> Permissions ikkunan kautta.
Kun Anonymous rivillä laitetaan View kohtaan väkänen, tulee sivuista julkisia eli kaikille näkyviä.

Kuvassa 2 kaikki oikeudet on annettu wikialueen perustajalle (Individual Users). Muokkausoikeuksia on annettu ryhmälle 2402010 (Groups). Vain katseluoikeus on
annettu oy-staff ryhmälle. Anonymous käyttäjille ei ole annettu oikeuksia, joten sivut eivät ole julkisia, eivätkä näy siten kirjautumattomille käyttäjille.

Kuva 2:  Oikeuksien antaminen ja julkisuuden laajuus. 

 

5. Sivujen poistaminen julkisuudesta ja oikeuksien muuttaminen

 

Sivujen poistaminen julkisuudesta ja oikeuksien poistaminen tai muuttaminen tapahtuu
Permissions ikkunan kautta. (Ks. kuva 2.).

Julkaistu alue poistetaan julkisuudesta, ottamalla pois väkänen Anonymous Access:in View kohdasta.
Tällöin View kohdassa näkyy punaisella pohjalla valkoinen ruksi. Samoin poistetaan tai muutetaan
oikeuksia myös henkilöiltä tai ryhmiltä. Groups kohdassa käsitellään ryhmien oikeudet.
Individual Users kohdassa käsitellään yksittäisten henkilöiden oikeudet.

Katso Wikialueen ylläpitäjän opas, Wikialueen käyttäjähallinta ja näkyvyys.

 

6. Neuvonta

Wikin käyttöä koskevat kysymykset voi lähettää helpdesk-tukiosoitteseen wiki (at) oulu (piste) f

 

Sivun alkuun