Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä ohje pohjautuu Helsingin yliopiston ohjeeseen.

 

Wikin esittely

 

  

1. Mikä on wiki?

 
Wikit ovat yksinkertaisia verkkosivustoja (www-sivuja), joissa käyttäjät voivat lukemisen ohella myös
helposti lisätä ja muokata sisältöjä. Wikisivulla vieraileva tarvitsee ainoastaan selaimen, jotta
voi myös osallistua sivun sisällön tuottamiseen. Wikit tarjoavat siten helppokäyttöisen välineen
yhteisölliseen työskentelyyn. Tällä hetkellä käytössä on hyvin monia erilaisia wikejä, mutta yhteistä
niille kaikille on:

 • Avoimuus: jota yleensä voidaan tarvittaessa rajata.
 • Yhteisöllisyys: sisällöllä on useita tekijöitä.
 • Yksinkertaisuus: ei tarvita erillisiä ohjelmia tai erityistaitoja.
 • Verkostomaisuus: uusien sivujen luominen ja linkittäminen on helppoa.

 
 

2. Kuinka wiki toimii?

Yksittäistä wikin sivua kutsutaan wikisivuksi, kun taas wikillä viitataan yleensä joko:

 • useamman wikisivun muodostamaan laajempaan kokonaisuuteen tai
 • johonkin tiettyyn wikipalveluun, jossa verkon palvelimelle on asennettu jokin lukuisista
  wikiohjelmistoista joko julkiseen tai rajoitettuun käyttöön.
 • Wikisivuja luetaan kuten mitä tahansa www-sivuja, eli avaamalla selaimella kyseisen sivun www-osoite.
 • Wikisivua pääsee muokkaamaan klikkaamalla Edit-painiketta, josta sivun sisältö aukeaa selaimen
   teksti-ikkunaan muokattavaksi.
 • Tekstin muotoiluun on yleensä tarjolla yksinkertaisen wikimerkkauksen ohella helppokäyttöisiä
   editoreita. Tästä syystä html-taitoja tms. osaamista ei siis tarvita.
 • Save-painikkeen klikkaaminen päivittää muokatun sivun takaisin palvelimelle, ja uusi versio on välittömästi
  muiden lukijoiden saatavilla ja muokattavissa edelleen.
 • Olemassa olevien wikisivujen lisäksi käyttäjä voi myös luoda uusia sivuja ja linkittää niitä toisiinsa.
 • Wikeissä on yleensä myös vaihteleva määrä muitakin toimintoja kuten sivujen kommentointi,
  avainsanojen lisääminen, hakutoiminnot, RSS-syötteiden tilaaminen sekä hekilökohtaisten
  käyttäjäsivujen luominen.

  

3. Miksi wikiä kannattaa käyttää

Wikiä kannattaa käyttää erityisesti silloin, kun useampi henkilö haluaa tuottaa ja käsitellä tietoa.

 • Wiki tarjoaa esimerkiksi oivallisen välineen kokouksen esityslistan laatimiseen
  ja muokkaamiseen etukäteen.
 • Itse kokouksen aikana voidaan muistio kirjata suoraan wikiin ja kaikki osallistujat voivat
  tarvittaessa täydentää ja korjata muistiota myös jälkikäteen.

Wikisivuun on myös helppo lisätä kuvia, kaavioita yms. oheismateriaalia liitetiedostoiksi, ja sen
sisältö voidaan tarvittaessa siirtää vaikka tekstinkäsittelyohjelmaan jatkokäsittelyä varten.

Verrattuna muihin yhteistoiminnallisiin järjestelmiin wiki tarjoaakin monia hyviä puolia:

 • Materiaali on aina ajan tasalla ja kaikkien saatavilla internetyhteyden kautta.
 • Muutokset on helppo jäljittää, ja aiemmat versiot voidaan tarvittaessa palauttaa milloin vain.
 • Wikisivua muokataan yksinkertaisella tekniikalla, jolloin perusmuotoilujen
  (lihavointi, otsikot, linkit yms.) tekeminen on helppoa.
 • Eri wikisivut on helppo liittää toisiinsa linkkien avulla.
 • Tuotokset ovat valmiiksi www-muodossa julkaisemista varten. 


 

4. Mitä huonoja puolia wikissä on?

Wikien kaikkein vahvimmat puolet, eli avoimuus ja yhteisöllisyys, voivat mahdollisesti aiheuttaa ongelmia:

 • Avoimet wikit ovat haavoittuvia vandalismille ja asiattoman aineiston levittämiselle.
  Onneksi valvonnan sijaan voidaan usein myös rajoittaa eri käyttäjien oikeuksia
  esim. rajoittamalla oikeus muokata sivuja vain kirjautuneille käyttäjille.
 • Wikin sisältöä tuotetaan usein yhteisöllisessä prosessissa, ja lopputuloksena syntyvästä
  wikisivustosta voi tulla sekava ja sisällöltään vaihtelevan tasoinen. Usein onkin tarpeen sopia
  erikseen käyttäjistä, joiden vastuulla on pitää wikisivusto siistinä ja ajan tasalla.
 • Wikillä tuotetun materiaalin laatijana on yleensä yhteisö eikä yksilö, mikä voi aiheuttaa
  erimielisyyksiä tekijänoikeuksien suhteen. Ennen laajemman materiaalin tuottamista
  kannattaakin sopia tekijänoikeuksista ja tiedottaa niistä kaikille muillekin, joilla on mahdollisuus
  osallistua wikissä olevan tiedon tuottamiseen.

 

5. wiki.oulu.fi-wikipalvelun perusteet

 
Oulun yliopiston keskitetty wiki-järjestelmä on otettu käyttöön keväällä 2009.

 • Wikissä on paljon kaikille avoimesti luettavissa olevaa materiaalia.
 • Sivujen muokkaamiseen tarvitaan aina kirjautuminen.
 • Osa materiaalista on rajattu vain pienen työryhmän näkyville, jolloin muut käyttäjät eivät pääse
  edes lukemaan sitä.
 • Oulun yliopiston yhteistyökumppanien voivat saada tunnuksia wikiin ottamalla yhteyttä wiki-tukeen.

 Tietohallinnolla on vastuu Wikijärjestelmän ylläpidosta ja pääkäyttäjän tehtävien hoidosta.

 • Wikisivustojen ylläpito delegoidaan yksiköiden vastuuhenkilöille.
 • Koulutusta järjestetään tarvittaessa.