Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohjelmia kotikäyttöön - sähkötekniikka / Free programs for home use

Tälle sivustolle on kerätty syksystä 2011 alkaen etenkin sähkötekniikan opintoihin ja harjoitustöihin soveltuvia ohjelmia, joita suositellaan asennettavaksi myös kotikoneeseen. Tämä mahdollistaa omaehtoisen opiskelun ja harjoitustöiden tekemisen myös iltapuhteella. Silmämääräisesti katsoen klikkauksia on n. 25/vrk, mukava että kävijöitä on löytynyt. Valtaosa ohjelmista toimii sekä windowsissa että linuxissa - oikeiden suunnitteluohjelmien ilmaisversiot ovat pääsääntöisesti windowsiin. Myös joitain Android-versioita alkaa jo näkyä.

Kunkin sivun alalaidassa on Add Comment-nappi. Sitä käyttäen saa ilmoittaa ilmeisimpiä puutteita.

Joillekin sivuille pääsee vain kirjautumalla wikiin pajun tai koivun tunnuksella (login tuossa oikealla ylhäällä).

Ohjelmat on ryhmitelty seuraavasti

Matematiikkaohjelmistot / Mathematical software

Numeerinen laskenta / numerical analysis  Matlab/Octave

Symbolinen laskenta / symbolic analysis Maxima

Tilastollinen laskenta / statistics GNU PSPP

Pythonin matikkakirjasto / Python math library SciPy

MathCadin tapainen Smath

Piirisuunnitteluohjelmat / Circuit design SW

Piirisimulaattori / Circuit simulator LTSpice

Piirilevysuunnittelu / PCB design tool KiCad

Kenttäsimulointi / Field simulation SW Quickfield

Digitaalisuunnittelu / Digital design Quartus

Suodatinsuunnittelu / Filter design FilterFree

Sähkövoimatekniikan simulointi / Electric power transfer simulations PsCad

Ohjelmistokehitystyökalut / Programming tools

Kehitysympäristöt (IDE)

Versionhallintatyökalu / version control Mercurial

Nettiohjelmoinnin ?AMP-paketti / www application tools  XAMPP

Verkossa toimivia ohjelmoinnin alkeet -ympäristöjä / online compilers  Ideone ja Javala

Toimisto-ohjelmat / Office tools

Libreoffice/Openoffice

LaTeX/LyX

Pdf-työkalut

Muistiinpanojen hallinta

Pilvipalvelut: Google Docs, Skydrive (sis. toimisto-ohjelmat, vaativat gmail- tai hotmail-tunnuksen), Dropbox (pelkkä varastotila)

Sekalaisia

Lisää ilmaisohjelmia voi etsiä mm. Rasinkankaan ylläpitämältä wiki-sivulta Ilmaisohjelmat  tai www-sivuilta ilmaisohjelmat ja download.

-------

Navigate space
  • No labels

2 Comments

  1. Huomatkaapa, että  tänne voi ja saa kommentoida, josko jotain sanottavaa on sydämellä.

  2. Anonymous

    Listaan vois lisätä PsCad:in. Ohjelma on sähkövoimatekniikan simulointi ohjelmisto ja siitä on ilmaisversio.