Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Lämmittelymateriaalit (blogikirjoituksia)

Icon

Lämmittelyjutut ovat ajankohtaisia blogikirjoituksia joko tietotyöstä, tietoyhteiskunnasta, koulusta tai niiden keskinäisestä suhteesta. Kirjoitusten tarkoituksena on johdatella varsinaiseen aiheeseen.

2. Kirjallisuus (2000-luvun taidot (avainkompetenssit))

Icon

Kirjallisuus koostuu sekä kirjoista, kirjankappaleista ja lehtiarttikkelista että raporteista. Luetteloon on kerätty pääosin suomenkielistä kirjallisuutta. Löydät runsaasti lisää potentiaalisia lähteitä tekemällä hakuja google-scholar hakukoneella (hakusanat: knowledge work, knowlege society, information society, 21th century learning skils etc..


Alla olevan jaottelun pohjana on käytetty näitä lähteitä: (jotka ovat itsessään tämän vuosituhannen taitojen avainlähteitä)


 

A. Ways of thinking

Icon
 • Creativity and innovation
 • Critical Thinking, Problem Solving and Decision Making
 • Learning to Learn and Metacognition 

Creativity (

Critical thinking, problem solving and decision making

Learning to learn and Metacognition

Aiheeseen liittyviä suomalaisia julkaisuja

Kirjat, kirjankappaleet ja lehtiartikkelit

Raportit

B. Ways of Working 

Icon
 • Communication 
 • Collaboration and Teamwork 

Communication

Collaboration and Teamwork

Suomenkielistä kirjallisuutta

 • Lehtinen, E. 1997. Johdanto. Teoksessa Lehtinen, Erno. 1997. Verkkopedagogiikka. Oy Edita Ab. s. 5- 11
 • Lehtinen, E. 1997. Tietoyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet oppimiselle.Teoksessa Lehtinen, Erno. 1997. Verkkopedagogiikka. Oy Edita Ab. s. 12-40
 • Pönkä, H., Impiö, N. & Vallivaara, V. (2012). Sosiaalisen median opetuskäyttö Oppimisen teoriaa ja kokemuksia DevelOPE-hankkeesta.http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3
 • Vuopala, E. (2013). Onnistuneen yhteisöllisen verkko-oppimisen edellytykset : näkökulmina yliopisto-opiskelijoiden kokemukset ja verkkovuorovaikutus. Doctoral dissertation. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0225-9

C. Tools for working

Icon
 • Information Literacy 
 • ICT Literacy 

Information literacy

ICT literacy

D. Living in the world

Icon
 • Citizenship, Global and Local 
 • Life and Career

Citizenship, Global and Local

 • Bennett, W. L., Wells, C., & Rank, A. (2009). Young citizens and civic learning: two paradigms of citizenship in the digital age. Citizenship Studies, 13(2), 105-120. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13621020902731116#.UuYxyRAyBhE
 • Castells, M. & Himanen, P. (2002) The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model. New York: Oxford University Press.
 • Castells, M (2009).Communication power. Oxford/New York: Oxford University Press.
 • Cassell, J., Huffaker, D., Tversky, D., & Ferriman, K. (2006). The language of online leadership: Gender and youth engagement on the Internet. Developmental Psychology, 42(3), 436. (ONLINE reference, ask library)
 • Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schulz, W. (2001). Citizenship and education in twenty-eight countries: Civic knowledge and participation at age fourteen. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), 100. http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/CIVED_Phase2_Age_Fourteen.pdf
 • Jenkins, H., & Deuze, M. (2008). Convergence culture. CONVERGENCE-LONDON-, 14(1), 5. http://www.gigaart.net/T101/readings/JenkinsDeuzeConv2008.pdf
 • Loader, B. D. (Ed.). (2007). Young citizens in the digital age: Political engagement, young people and new media. Routledge. (check library and google books etc)
 • Silberman, S. (1999). Just Say Nokia. Wired. Issue 7.09 | Sep 1999: http://www.wired.com/wired/archive/7.09/nokia.html

Life and career

Aiheeseen liittyviä suomenkielisiä julkaisuja

Kirjankappaleet, lehtiartikkelit ym.

 • Härmä, M. (toim, 2004). Ihminen tietotyössä. Työ ja Ihminen. 18(3). Työterveyslaitos. http://www.ttl.fi/fi/tyo_ja_ihminen/Documents/Tyojaihminen_3_2004.pdf
 • Blom, R., Melin, H. & Pyöriä, P. (2001). Tietotyö ja työelämän muutos. Palkkatyön arki tietoyhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus.
 • Hakkarainen, K., Paavola, S., & Lipponen, L. (2003). Käytäntöyhteisöistä innovatiivisiin tietoyhteisöihin. Aikuiskasvatus, 21, 1, 4-13. (Valittu Aikuiskasvatuslehden vuoden 2003 tiedeartikkeliksi). http://www.aikuiskasvatus.fi/tiedeartikkelit/HakkarainenKai.pdf
 • Hakkarainen, K. (2005). Asiantuntijuus ja oppiminen työelämässä. Puheenvuoro Osaaminen murroksessa --työelämälähtöisen osaamisen tunnistaminen ja tunnistaminen seminaarissa 12.04.2005. http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/material/HakkarainenEsitelma2005a.pdf
 • Kiiskinen, J. (2011). Tietoyhteiskunnasta tulikin viihtymisyhteiskunta - Vakavat asiat huomiseen. Jyrki kiiskisen kolumni. Helsingin Sanomat. 15.1.2011.http://www.hs.fi/juttusarja/kiiskinen/artikkeli/Tietoyhteiskunnasta%20tulikin%20viihtymisyhteiskunta/1135263066920/?cmp=tm_etu_kolumni
 • Julkunen, R. (2008). Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000luvun työprosess(e)ista (Vastapaino 2008)
 • Julkunen, R., Nätti, J. & Anttila, T. (2004). Aikanyrjähdys. Keskiluokka tietotyön puristuksessa. Tampere: Vastapaino
 • Pyöriä, P., Melin, H. & Blom, R. (2005). Knowledge workers in the information society : evidence from Finland / Pasi Pyöriä, Harri Melin and Raimo Blom
 • Pyöriä Pasi. (2006). Understanding Work in the Age of Information. Finland in Focus. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 518. ISBN 951-44-6600-4. ISSN 1456-954X.http://acta.uta.fi/haekokoversio.php?id=10839
 • Pyöriä, P., Melin, H. & Blom, R. (2005). Knowledge workers in the information society. Evidence from Finland. Tampere: Tampere university press.
 • Sennett, R. (2007) Uuden kapitalismin kulttuuri. Vastapaino.
 • Vartiainen, M., Hakonen, M., Koivisto, S., Mannonen, P., Nieminen, M. P., Ruohomäki, V. & Vartola, A. (2007) Distributed and Mobile Work - Places, People and Technology, Tammerpaino Oy, Tampere
 • Vartiainen, M. (2008) Liikkuva ja hajautettu työ osaamisen haasteena. Teoksessa: Helakorpi, S. (toim.) Postmoderni ammattikasvatus – haasteena ubiikkiyhteiskunta, ss. 131‐154. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 1. Hämeenlinna.

Raportit

 

 

 • No labels