Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämän kurssin alkuvaiheen suunnittelu on toteutettu joukkoistettuna aktiviteettina kurssin Facebook-ryhmässä: https://www.facebook.com/groups/avoinoppimateriaali/

 

  • No labels