Child pages
  • home
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D. Bennerin Yleinen pedagogiikka -teoksen kääntäminen oppimateriaaliksi

Hankkeen tausta:

KASOPE:n kasvatustieteen opetuksessa ja teoreettisessa tutkimuksessa keskeisin teoreettinen lähtökohta on mannermainen pedagogisen toiminnan teoria tai laajemmin yleisen pedagogiikan perinne. Tämä perinne perustuu saksankieliseen keskusteluun, mikä jonkin verran haittaa opiskelijoiden perehtymistä alueeseen, koska nykyään harvoilla on saksa ollut edes toisena kielenä koulussa. Erityisen tärkeä kokoava ja ajankohtainen oppikirja aiheesta on D. Benner: Allgemeine Pädagogik, jonka pitäisi olla kaikkien opiskelijoiden tuntema yhteinen peruskirja. Kirjasta ei ole olemassa suomen tai englannin kielistä käännöstä, mutta sen sisältöjä on käsitelty joidenkin opettajien luennoilla. Olisi erittäin tervetullutta saada kirjasta opiskelijoiden käyttöön suomenkielinen selityksillä varustettu käännös tai aluksi edes referaatti, mutta kenelläkään ei riitä aika tehdä sitä yksinään.

Hankkeen kuvaus:

Perustettavalle wiki-sivustolle luodaan D. Bennerin teoksesta Allgemeine Pädagogik aluksi suomenkielinen esittely ja osittainen referointi. Sen jälkeen sitä yksikön tutkijoiden ja mahdollisesti myös edistyneempien opiskelijoiden toimesta laajennetaan ja tarkennetaan. Tavoitteena on luoda lopulta täsmällinen ja julkaisukelpoinen selityksin varustettu suomenkielinen käännös ko. teoksesta. Käännöksen tarkistajana ja yhteyshenkilönä prof. Benneriin toimii yliassistentti, KT Ari Kivelä.

Mikäli hanke toimii, voidaan samaa toteuttaa jatkossa myös muiden keskeisten saksankielisten lähteiden suhteen.

Pilottihankkeen yhteyshenkilönä toimii:
yliassistentti Eetu Pikkarainen, eetu.pikkarainen (at) oulu.fi, 040-5585312
KASOPE, 14.10.2008

  • No labels