Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kasvatustieteen perusopintojen didaktiikan kurssin luento/oppimateriaali, laatinut KT Ari Kivelä, KAJO-opinnot.
Tämä oppimateriaali on tuotettu erityisesti tukemaan avoimen yliopiston kasvatustieteen monimuoto-opintoja. Materiaalia voi soveltuvin osin käyttää myös muissa vastaavissa opinnoissa.

Tähän materiaaliin sisältyy luentotallenteita MP3 -äänitiedostoina, jotka saattavat olla salasanalla suojattuja. Saat salasanan esim. kurssin opettajalta.

Kurssin sisältö koostuu luennosta ja tästä luentomateriaalista sekä kurssikirjallisuudesta. Lisäksi kurssin toteutukseen voi sisältyä oppimistehtäviä.
Kurssikirjallisuus: Soveltuvin osin: 

  • Hakkarainen, K. , Lonka, K. & Lipponen, L. (2004) Tutkiva oppiminen. järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. (vuoden 2001 painos käy myös)
  • Kansanen, P. (2004) Opetuksen käsitemaailma.
  • Rauste-von Wright, M. & von Wright, J. (1994 - 2002) Oppiminen ja koulutus (1.- 8. p.).
  • Uusikylä, K. & Atjonen, P. (2005) Didaktiikan perusteet.

 

  • No labels