Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Didaktiikan kurssin video-johdantoluennot / KAJO-opinnot, Oulun yliopisto / KT Veli-Matti Ulvinen

Videomateriaalin kalvot (pdf)
 

 Materiaalin taustaa...

Tämä video-oppimateriaali on tarkoitettu johdatukseksi kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden (25op, entinen Approbatur) opettajan ajattelua ja toimintaa tarkastelevaan kurssiin. Materiaalissa käydään tiivistetysti läpi didaktisen ajattelun ydinsisältöjä. Ajallisesti materiaali kattaa noin yhden kolmanneksen kurssin normaalista luentosarjasta.

Materiaali koostuu kuudesta eripituisesta videosta. Alempana kukin video on esitelty lyhyesti oman otsikkonsa alla (klikkaa otsikoita, niin niiden sisältö avautuu näkyviin). Suosittelen katsomaan videot aluksi numerojärjestyksessä.

Materiaali on tuotettu marraskuussa 2015 Oulun yliopistossa. Sen on kuvannut ja editoinut Jyri Kononen Täydentävien opintojen keskuksesta, ja allekirjoittanut vastaa muuten sekä sisällöstä että sen esittämisestä.

Veli-Matti Ulvinen

 1 Johdanto

Didaktisen ajattelun ydinsisältöjä (kesto 0:03:29) 

 

https://vimeo.com/149629683

 2 Pedagogiikka, didaktiikka

Mitä on pedagogiikka, mitä on didaktiikka? (kesto 0:21:24) 

 

https://vimeo.com/148221975
 3 Vaikuttajia historiassa

Keskeisiä vaikuttajia didaktiikan historiassa (kesto 0:49:53) 

 

https://vimeo.com/148863430
 4 Teoreettisia suuntauksia

Opetuksen teoreettisia suuntauksia (kesto 0:22:05)  

https://vimeo.com/148991438

 5 Opetustapahtuma 1 ja 2

Opetustapahtuma opetusmuotojen ja opettajan näkökulmasta (kesto 0:42:05)  

https://vimeo.com/149015743

 6 Opetustapahtuma 3

Opetustapahtuma oppilaan näkökulmasta (kesto 0:36:42) 

 

https://vimeo.com/149387616

 

  • No labels