Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fysiikan laitoksen tutkimuksen laatu 2003-2007
 Taannoin julkaistussa Akatemian Suomen tutkimusta käsittelevän raportin perusteella ei voitu vetää tarkkoja johtopäätöksiä yksittäisen yliopiston laitoksen, saatikka yksittäisen tutkimusryhmän, tutkimuksen tulosten sijoittumisesta kansainvälisessä vertailussa. Kyseisessä raportissa oli arvioitu tulosten laatua artikkeleiden keräämien viitteiden avulla ja verrattu suomalaisten julkaisemien artikkeleiden viittauslukuja kansainväliseen keskiarvoon. Raportissa fysiikkaa ja avaruus- ja tähtitiedettä erillisinä tutkimusalueina. Laitoksella edustettuna oleva biofysiikka oli biotieteiden joukossa ja geofysiikka puolestaan geotieteissä.   
 Laitoksen ja yksittäisen tutkimusryhmänkin on kuitenkin hyvä tarkastella omaa pärjäämistään vastaavanlaisessa vertailussa. Parahimmillaan se, kuinka paljon muissa tutkimustuloksissa viitataan tiettyyn artikkeliin, kertoo kyseisen artikkelin merkittävyydestä. Jossakin määrin tähänkin tulosmittariin voidaan vaikuttaa viittaamalla omiin artikkeleihin. Jos tällä tavalla haluaa päästä suuriin viittausmääriin, joutuu kuitenkin ahkeroimaan artikkeleita urakalla.
 Mikä on sitten on oikea kansainvälinen artikkelien joukko, johon omaa tuotosta pitää verrata? Esim. fysiikan tutkimus on jakaantunut hyvinkin kapeisiin erikoisalueisiin, joiden tutkijamäärät ja tutkimusresurssit maailmanlaajuisestikin ovat kovin erilaiset ja joiden julkaisufoorumit ovat erikoistuneet. Viittausten kokonaismäärät vaihtelevat suuresti. Eri tieteenalojen välillä saattaa olla vielä suurempia eroja. Toisaalta fysiikassa on yleislehtiä, joissa voivat julkaista periaatteessa kaikkien osa-alueiden tutkijat. Näiden lehtien kokonaisviittausmäärät ovat merkittävästi suurempia kuin erikoistuneiden lehtien. Tutkimuksen tuloksia voidaan julkaista vielä tieteen yleislehdissä (esim. Nature ja Science), joiden kokonaisviittausmäärät ovat yleensä erikoislehtiin verrattuna omaa luokkaansa. Jos tarkastellaan tulosten laatua viittausten perusteella, tutkimustulosta voitaneen pitää merkittävänä, jos se erottuu viittausmäärissä erikoisalan vertailujoukossa, hyvin merkittävänä, jos se menestyy alan yleislehtien artikkeleihin verrattuna ja erittäin merkittävä, jos tieteen yleislehdessä julkaistuna se kerää viittauksia selvästi ko. lehden viittauskeskiarvoa enemmän.
 
Näitä periaatteita noudattaen kerättiin tiedot laitoksen tutkijoiden artikkeleista, jotka julkaistiin vuosina 2003-2007. Viittauskertymä on laskettu vuosilta 2003-2009.  Vertailussa oli yhteensä 464 artikkelia. Tietyssä lehdessä tutkimusryhmän julkaisemien artikkeleiden yhteenlaskettua viittausmäärää verrattiin kyseisen lehden artikkeleiden viittausmäärän keskiarvoon. Lehtikohtainen verailu on pdf-tiedostossa: 

[http://physics.oulu.fi/irspe/Viitteet03-07_lehdittain.pdf
] Jos saatu suhdeluku on suurempi kuin yksi, kyseiset tulokset ylittävät kansainvälisen keskitason tässä suppeassa vertailussa. Kaikissa tutkimusryhmissä lehti lehdeltä tehdyssä vertailussa vaihtelu on suuri. Taulukon 1 S-sarakkeessa esitetään kunkin tutkimusryhmän lehtikohtaisten suhteiden keskiarvo, joka vastaa ainakin jossakin määrin Akatemian raportin vertailua. Huomattava on kuitenkin, että Akatemian raportissa fysiikan viittausmäärä artikkelia kohti oli vain n. 2.3. Kaikkien laitoksen tutkimusryhmien viittausmäärä/artikkeli ylittää tämä tason.  Tehtyä vertailua voitaneen kuitenkin pitää sellaisena, että tutkimusryhmän pitäisi ylittää kansainvälinen keskitaso. Eri julkaisufoorumeiden merkittävyyttä voidaan ottaa huomioon painottamalla saatuja lehtikohtaisia suhdelukuja lehden viittauskeskiarvon ja tutkimusryhmän lehtiryhmän viittauskeskiarvon suhteella. Lehtikohtaisten painotettujen suhteiden keskiarvo on esitetty Taulukon 1. P-sarakkeessa. Kun kerrotaan kyseinen laatuluku ryhmän artikkelimäärällä, voidaan vertailla ryhmien tutkimuksen merkittävyyttä laitoksen sisällä - vain tämän kriteerin perusteella.
 Taulukko 1. Fysiikan laitoksen vuosina 2003-2007 julkaisemien artikkeleiden viittausten vertailu kansainväliseen tasoon. Kansainvälisenä vertailukohtana ovat samoissa kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä julkaistut artikkelit, joissa laitoksen artikkelit on julkaistu.
 

 

Lehtien viitteet yhteensä

Fysiikan laitos

VN

AN

VKa

vn

an

vka

S

P


Biofysiikka

1031178

43902

23.49

122

13

9.38

0.72

0.37

Elektronispektroskopia

1395466

114501

12.19

435

76

5.72

0.64

0.43

Infrapunaspektroskopia

43438

7050

6.16

76

27

2.81

0.52

0.56

NMR-spektroskopia

1093270

61697

17.72

391

43

9.09

1.80

0.47

Teoreettinen fysiikka

1058618

82880

12.77

290

48

6.04

0.56

0.39
 

 

Avaruusfysiikka

1262026

57952

21.78

968

96

10.08

1.49

0.92

Geofysiikka

12809

1584

8.09

226

28

8.07

1.42

1.40

Tähtitiede

1750152

62121

28.17

1698

133

12.77

1.04

0.30

 

VN = tutkimusryhmän lehtiryhmän viitteiden kokonaismäärä, AN = artikkeleiden kokonaismäärä ko. lehtiryhmässä
Vka = viittauskeskiarvo/artikkeli ko. lehtiryhmässä, vn = tutkimusryhmän artikkeleiden viittausten määrä
an = tutkimusryhmän artikkeleiden kokonaismäärä, vka = tutkimusryhmä viittauskeskiarvo/artikkeli
Vkai = i-lehden artikkeleiden viittauskeskiarvo, vai = omien artikkeilen viittauskeskiarvo lehdessä i
nt = lehtien määrä, joissa t-tutkimusrymän artikkelit on julkaistu,
S = (summa(vai/Kkai),i=1,..,n)/nt, so. omien artikkeleiden keskimääräinen viittausmäärä suhteessa ko. lehden viitelukuun,
P = (summa(vai/Kkai*Vkai/VKa),i=1,..,n)/nt, so. Kussakin ryhmässä lehden tärkeydellä tehty suhteiden painotus
[ Voisi painottaa myös Px = (summa(vai/VKAT*vai/VKai),i=1,...,n/nt, so. Lehtien tärkeydellä tehty suhteiden painotus yli koko laitoksen, tai laskea
T = an x P on tuloksen merkitys laitoksen sisällä (määrä kertaa laatu) - viiteanalyysin perusteella. Tässä niitä ei kuitenkaan esitetä]

Vaikka laitoksen monien tutkimustulosten keskiarvo jää vertailussa käytetyn kansainvälisen vertailutason alapuolelle, joukkoon mahtuu kuitenkin useita tuloksia, jotka nousevat selvästi kansainvälisen keskitason yläpuolelle. Taulukossa 2. luetellaan 2003-2007 julkaistujen artikkeleiden kärki viittausmäärän perusteella.


 Taulukko 2. Fysiikan laitoksen vuosina 2003-2007 julkaistut viitatuimmat artikkelit. n = viittausmäärä, Lka = lehden viittauskeskiarvo.
 


                                                                                                                                            

n

n/v

ryhmä

Lka

Composition and dynamics of plasma in Saturn's magnetosphere,Young DT, Berthelier JJ, Blanc M, et al., SCIENCE   Volume: 307   Issue: 5713   Pages: 1262-1266   Published: FEB 25 2005

105

21

AF

39.75

On the nature of the X-ray emission from the accreting millisecond pulsar SAX J1808.4-3658, Poutanen J, Gierlinski M, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY   Volume: 343  Issue: 4   Pages: 1301-1311   Published: AUG 21 2003

74

10.57

TT

19.5

Millennium-scale sunspot number reconstruction: Evidence for an unusually active Sun since the 1940s, Usoskin IG, Solanki SK, Schussler M, et al., PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 91   Issue: 21 Article Number: 211101   Published: NOV 21 2003

70

10

AF

24.79

On the origin of residual dipolar couplings from denatured proteins, Louhivuori M, Paakkonen K, Fredriksson K, et al., JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   Volume: 125   Issue: 50   Pages: 15647-15650   Published: DEC 17 2003.

59

9.83

NMR

31.45

The supernova 2003lw associated with X-ray flash 031203, Thomsen B, Hjorth J, Watson D, et al., ASTRONOMY & ASTROPHYSICS   Volume: 419   Issue: 2   Pages: L21-L25   Published: MAY 2004

55

9.17

TT

15.49

Long-term solar cycle evolution: Review of recent developments, Usoskin IG, Mursula K, Source: SOLAR PHYSICS   Volume: 218   Issue: 1-2   Pages: 319-343   Published: DEC 2003.

53

8.83

AF

8.68

Galaxy interactions - poor starburst triggers - III. A study of a complete sample of interacting galaxies, Bergvall N, Laurikainen E, Aalto S, ASTRONOMY & ASTROPHYSICS Volume: 405 Issue: 1 Pages: 31-52 Published: JUL 2003.

53

8.83

TT

15.49

Heliospheric modulation of cosmic rays: Monthly reconstruction for 1951-2004, Usoskin IG, Alanko-Huotari K, Kovaltsov GA, et al., JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS   Volume: 110   Issue: A12 Article Number: A12108   Published: DEC 23 2005

47

11.75

AF

9.97

Multicomponent decompositions for a sample of S0 galaxies,  Laurikainen E, Salo H, Buta R, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY   Volume: 362   Issue: 4   Pages: 1319-1347   Published: OCT 1 2005.

40

8

TT

19.15

Bar-induced perturbation strengths of the galaxies in the Ohio State University Bright Galaxy Survey - I, Laurikainen E, Salo H, Buta R, et al., MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY   Volume: 355   Issue: 4   Pages: 1251-1271   Published: DEC 21 2004

40

8

TT

19.15

Comparison of bar strengths and fractions of bars in active and nonactive galaxies, Laurikainen E, Salo H, Buta R, ASTROPHYSICAL JOURNAL   Volume: 607   Issue: 1   Pages: 103-124   Part: Part 1   Published: MAY 20 2004.

39

6.5

TT

23.6

Non-Fickian diffusion and tau approximation from numerical turbulence, Brandenburg A, Kapyla PJ, Mohammed A, PHYSICS OF FLUIDS   Volume: 16   Issue: 4   Pages: 1020-1027   Published: APR 2004.

39

6.5

TT

5.94

Perturbational ab initio calculations of relativistic contributions to nuclear magnetic resonance shielding tensors, Manninen P, Lantto P, Vaara J, et al., JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS   Volume: 119   Issue: 5   Pages: 2623-2637   Published: AUG 1 2003.

39

5.57

NMR

11.66

The unprecedented optical outburst of the quasar 3C 454.3 - The WEBT campaign of 2004-2005, Villata M, Raiteri CM, Balonek TJ, et al., ASTRONOMY & ASTROPHYSICS Volume: 453 Issue: 3 Pages: 817-822 Published: JUL 2006.

39

13

TT

15.49

Mielenkiinnon vuoksi taulukossa 3 esitetään vielä eniten viittauksia keränneet artikkelit, jotka laitoksen tutkijat ovat julkaisseet vuosina 1975-2007. 

 Taulukko 3. Fysiikan laitoksen eniten viitteitä keränneet artikkelit 1975-2007.   N = viitemäärä, n/v = viitemäärä vuodessa, Lka = lehden viittauskeskiarvo, Sija/luku = artikkelin sijoittuminen ko. vuonna lehdessä julkaistujen artikkelien joukossa/artikkelien määrä.
  |


                                                                                                                                    

n

n/v

Lka

Sija/luku

Ryhmä

QUARKS AND GLUONS AT HIGH-TEMPERATURES AND DENSITIES, CLEYMANS J, GAVAI RV, SUHONEN E, PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS   Volume: 130   Issue: 4   Pages: 217-&   Published: JAN 1986

295

12.29

4.61

6./86

TF

Features of particle multiplicities and strangeness production in central heavy ion collisions between 1.7A and 158A GeV/c, Becattini F, Cleymans J, Keranen A, et al.

195

21.67

1.99

3./821

TF

SUBNATURAL LINEWIDTHS IN THE KR M5N2,3N2,3 AND XE N5O2,3O2,3 RESONANT AUGER-SPECTRA, KIVIMAKI A, DEBRITO AN, AKSELA S, et al., PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 71   Issue: 26   Pages: 4307-4310   Published: DEC 27 1993

147

9.19

3.65

211./2345

ELSP

Magnetic structures in a dynamo simulation, Brandenburg A, Jennings RL, Nordlund A, et al., JOURNAL OF FLUID MECHANICS   Volume: 306   Pages: 325-352   Published: JAN 10 1996

121

8.64

1.77

9./391

TT

A SIMULTANEOUS ANALYSIS OF THE MICROWAVE, SUBMILLIMETERWAVE, FAR INFRARED, AND INFRARED-MICROWAVE 2-PHOTON TRANSITIONS BETWEEN THE GROUND AND NU-2 INVERSION-ROTATION LEVELS OF (NH3)-N-14, URBAN S, SPIRKO V, PAPOUSEK D, et al., JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY   Volume: 88   Issue: 2   Pages: 274-292   Published: 1981.

120

4.14

0.71

2./279

IR

ANISOTROPIES IN SPIN SPIN COUPLING-CONSTANTS AND CHEMICAL-SHIFTS AS DETERMINED FROM THE NMR-SPECTRA OF MOLECULES ORIENTED BY LIQUID-CRYSTAL SOLVENTS, LOUNILA J, JOKISAARI J, PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY   Volume: 15   Pages: 249-290   Part: Part 3   Published: 1982

119

4.41

4.53

3./6

NMR

Beam line 1411 at MAX II - performance and first results, Bassler M, Ausmees A, Jurvansuu M, et al., NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT   Volume: 469   Issue: 3   Pages: 382-393   Published: AUG 21 2001

112

12.44

0.89

12./1748

ELSP

THE ELECTRIC-FIELD INSTRUMENT ON THE POLAR SATELLITE, HARVEY P, MOZER FS, PANKOW D, et al., SPACE SCIENCE REVIEWS   Volume: 71   Issue: 1-4   Pages: 583-596   Published: FEB 1995.

112

7.47

1.98

11./183

AF

CURRENT SHEET THICKNESS IN THE NEAR-EARTH PLASMA SHEET DURING SUBSTORM GROWTH-PHASE, SERGEEV VA, TANSKANEN P, MURSULA K, et al., JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS   Volume: 95   Issue: A4   Pages: 3819-3828   Published: APR 1 1990.

112

5.6

1.02

16./492

AF

Composition and dynamics of plasma in Saturn's magnetosphere, Young DT, Berthelier JJ, Blanc M, et al., SCIENCE   Volume: 307   Issue: 5713   Pages: 1262-1266   Published: FEB 25 2005

105

21

7.53

286./2698

AF

HIGH-RESOLUTION SPECTRUM OF WATER-VAPOR BETWEEN 30 AND 720 CM-1, KAUPPINEN J, KARKKAINEN T, KYRO E, JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY   Volume: 71   Issue: 1-3   Pages: 15-45   Published: 1978.

104

3.25

0.66

5./213

IR

Ref. Thomsonin ISI-viitetietokanta
 Lyhenteet: AF = avaruusfysiikka, BF = biofysiikka, GF = geofysiikka, ELSP = elektronispektroskopia, IR =infrapunaspektroskopia, NMR = NMR-spektroskopia, TF = teoreettinen fysiikka, TT = tähtitiede. |

  • No labels