Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fysiikan areenan sivuja voi kommentoida nimettömänä, ilman minkäänlaista tunnusta. Ahkera kommentoija, joka ei halua pysyä tuntemattomana, pääsee helpommalla, kun luo itselleen nk. OY Wiki -tunnuksen. Tämä tapahtuu Sign Up -sivun kautta ("Continue to create an account"). Kun tunnuksen on luonut ja wikiin tullessa kirjautuu sen avulla sisään ("Log In", "Outside Users"), kirjoitettuihin kommentteihin ilmaantuu lähettäjän tiedot automaattisesti, ilman erillistä tietojen syöttöä.

Tunnuksella on toinenkin etu: sen avulla alumneille, esim. fysiikan opettajille, voidaan antaa lupa areenan sivujen editointiin. Ilmoittaakaa luomastanne tunnuksesta ja halukkuudesta osallistua Reijo Rasinkankaalle.

  • Huom. Laitoksen henkilökunnalla on kirjoitusoikeudet omilla koivu-tunnuksillaan. Jos esim. emeritusprofessorien ym. tunnukset eivät toimi, ilmoittakaa siitäkin Rasinkankaalle: keskustelemme asiasta Tietohallinnon kanssa ja jos ongelma ei ratkea, otetaan em. OY Wiki -tunnus käyttöön.
  • No labels