Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetusta käsittelevien tutkielmien listaan on otettu mukaan myös fysiikan historiaa ja filosofiaa käsitteleviä töitä. Ellei toisin mainita, kyse on Pro Gradu -töistä. Pro Graduista (ja lisensiaatintöistä ja väitöskirjoista) on kopiot yliopiston kirjastossa. Joistain töistä on myös tähän linkitetty sähköinen versio.

 • Ohjaajien tulisi huolehtia siitä, että laitokselle jää myös sähköinen versio opinnäytteistä. Näin etenkin silloin, kun työ voisi kiinnostaa omaa tutkimusryhmää laajempaa yleisöä (kuten opetusgradut). Pitäkää myös huoli siitä, että opetusta käsittelevät työt myös tulevat listatuiksi alla!
 • Jos työstänne ei ole alla sähköistä versiota ja haluaisitte sen jakeluun, ottakaa yhteys Reijo Rasinkankaaseen.

2010-

 • Murtoperä, Antti (2012): Hiihdon fysiikka
 • Pentinsaari, Anna-Leena (2012): Liike - laboratoriotyön suunnittelu ja toteutus
 • Raumanni, Elina (2011): Kokeellisen työskentelyn tavoitteet ja niiden toteutuminen Siltamittauksia-laboratoriotyön uudistuksessa
 • Sarjanoja, Tapio (2011): Signaalityön uudistus ja sen arviointi opetuksellisesta ja teknisestä näkökulmasta

2000-2009

 • Koski, Matti (2009): Eri-ikäisten opiskelijoiden käsityksiä painovoimasta
 • Mäntykenttä, Hannu (2009): Mustan kappaleen säteilylain historia
 • Talsta, Ismo (2008): Kvanttimekaniikan perusteiden opetus lukiotasolla
 • Autto, Tuomas (2008): Fysiikan opetus elektronispektroskopian tutkimusryhmässä
 • Hyvärinen, Salli (2008): Revontulifysiikan opettaminen peruskoulussa ja lukiossa
 • Naamanka, Juha (2008): Mekaniikka ylioppilaskirjoituksissa vuosina 1921 - 2007
 • Talsta, Ismo (2008): Kvanttimekaniikan perusteiden opetus lukiotasolla
 • Komulainen, Timo (2007): Lämpöopin perusteet ja oppilaiden lämpökäsitteen kehittyminen peruskoulussa
 • Pudas, Henna (2007): Aaltoliikeoppi ja sen opettaminen perusasteen luokkien 7-9 oppikirjoissa sekä kirjojen sisällön teoreettista taustaa
 • Parrila, Marjut (2005): Atomifysiikan lukio-opetuksesta ja jalokaasujen tutkimisesta elektronispektroskopiaa käyttäen >>
 • Rauhala, Samuli (2005): Röntgensäteilyn opetuksesta lukiossa sekä sen käytöstä tutkimuksessa ja lääketieteessä >>
 • Mikkonen, Sakari (2005): Molekyylifysiikan opetuksesta sekä kemiallisen sidoksen vaikutuksesta molekyylien Auger-elektronispektreihin >>
 • Turunen, Mikko (2005): Suhteellisuusteorian opetuksesta ja relativistisista ilmiöistä atomeissa >>
 • Kontio, Jori (2001): Luonnon mittasuhteiden tutkimus pienestä suureen >>
 • Pylkkö, Maarit (2000): Atomifysiikka lukion opetuksessa >>
 • Vahtola, Henrik (2000): Sähkömagneettinen säteily ja sen vuorovaikutus materian kanssa >>

1990-1999

 • Hämäläinen, Petteri (1999): Tiedonsiirrosta ja sen opetuksesta opisto- ja korkeakoulutasolla
 • Tranberg, Ari (1998): Atomimallit ja jalokaasujen Auger-spektrit
 • Hannula, Juha (1997): Atomimallien kehitys tieteellisen tiedon rakentumisena
 • Kangas, Kari (1995): Metri ja sekunti
 • Lantto, Jyri (1995): Fysiikan kehityksen suhteista aikansa ajatusmaailmoihin
 • Kulju, Marko (1993): Kuvaus Millikanin kokeesta sekä sen ymmärtämisestä Oulun yliopiston fysiikan laitoksen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden keskuudessa
 • Turpeinen, Ari (1993): Kvanttifysiikan kehittyminen ja siirtyminen lukion fysiikan oppikirjoihin
 • Talman, Merja (1992): Fysikaalinen maailmankuva lukion fysiikan opetuksessa
 • Timonen, Reijo (1992): Fysiikan perusopetuksesta yliopistossa
 • Pitkänen, Esko(1992): Tietokoneen käyttö mittavälineenä - mahdollisuuksia fysiikan opetuksen kehittämiseen

1980-1989

 • Kurth, Yrjö (1988): Fysiikka lukion opetussuunnitelmassa
 • Kemilä, Matti (1988): Tietokoneavusteisesta opetuksesta ja ohjelmien suunnittelusta
 • Jutila, Matti (1987): Sähköoppi suomenkielisissä koulukirjoissa
 • No labels