Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkija on

Enempi kuin yrittäjä

Jos on kiinnostunut tutkimustyöstä ja viihtyy siinä, täytyy tyypillä olla samoja piirteitä kuin yrittäjällä. Työtä pusketaan päivän opetustyön jälkeen iltaisin ja viikonloppuisin. Suurin piirtein kaikki aika menee oman tutkimuskohteen kimpussa. Yrittäjästä poiketen  vuosien, koko elämänajan, puurtamisesta palkkana ei ole oman yrityksen myynnistä saatavat miljoonat.

Idealisti

Rahan sijasta tutkijaa ajaa eteenpäin aate, löytää jotain uutta, ratkaista monimutkainen ongelma, olla maailman pelastaja.

Taiteilija

Tutkijalla täytyy olla mielikuvitusta kuin taiteilijalla, halu rikkoa totuttuja rajoja. Mikään ei saa olla pyhää. Tutkijan puolison täytyy olla kuin muusa ikään, tukija ja pitkäpinnainen ymmärtäjä.

Epäilijä

Tutkijan täytyy epäillä kaikkea. Mitään ei saa pitää itsestään selvyytenä. Tieteenkin totuus on pitävä vain niin kauan kuin se vääräksi osoitetaan.

Kirjailija

Tutkijan tulokset näkyvät kirjoitettuna artikkelina tieteellisessä lehdessä, kirjana tai muuna kirjallisen esityksenä. Parhaimmillaan tutkijan täytyy osata kansantajuistaa tiedettä sanoma- ja aikakausilehdissä.

Puhuja

Käytäntö on, että alan tutkijat kokoontuvat säännöllisesti esittämään ideoitaan ja tutkimustuloksiaan vertaisilleen tutkijoille, hakemaan vertaistukea ja solmimaan yhteistyökontakteja. Silloin on suotavaa, että osaa esittää asiansa yleisölle ja kykenee rupatteluun muiden tutkijoiden kanssa.

Urheilija

Liikuntaa tutkija harrastaa vain niin paljon, että jaksaa puurtaa pitkiä päiviä tutkimuksensa kimpussa. Usein tutkija huomaa tämänkin liikunnan välttämättömyyden liian myöhään. Kun tutkijasta tulee yliopiston rehtori, tulee hänestä himoliikkuja.

Pätkätyöläinen

Nuoren tutkijan työmääräykset ovat lyhyitä. Omilla saavutuksilla on varmistettava seuraavan määräyksen saanti.

Viisas?

Viisaus ei ole tutkijalle aivan välttämätön ominaisuus, vaikkakin toivottava niin kuin meille kaikki ihmisille. Päinvastoin monet tutkijat ovat idiootteja - fakki-idiootteja - älykkäitä omalla kapealla alallaan.

Ihminen

Loppujen lopuksi tutkijakin on vain ihminen. Hän rakastuu, perustaa perheen, saa lapsia, ponnistelee urallaan eteenpäin turvatakseen perheelleen toimeentulon ja lapsilleen tulevaisuuden. Hän vanhenee ja parhaimmillaan voi todeta jättäneensä ainakin jonkin todisteen täällä olostaan.

  • No labels