Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Geofysiikan opetus tapahtuu luennoilla, laskuharjoituksissa ja demonstraatioissa. Moniin kursseihin liittyy myös maastomittauksia, joita tarvitaan viimeistään pro gradu -tutkielmaa tehtäessä.

  • No labels