Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Geofysiikan yleiset tentit järjestetään Fysiikan tenttien yhteydessä kuukausittain, ellei toisin ilmoiteta. Ilmoittautuminen tentteihin tapahtuu  WebOodin kautta. Ilmoittautumisaika päättyy tenttiä edeltävänä perjantaina klo 12. Yleisenä tenttipäivänä ei eri syistä johtuen voida järjestää kaikkia tarvittavia kuulusteluja. Poikkeuksista lisätietoa alla.

Tenttimiskäytäntö

Geofysiikan opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti yhdellä lopputentillä, mutta eräät opintojaksot voi suorittaa välikokeilla tai muilla vaihtoehtoisilla suoritus-tavoilla. Välikokeita on yleensä kaksi, joista ensimmäinen pidetään opintojakson luentoperiodin puolen välin jälkeen ja toinen luentoperiodin loputtua.

Jos opinto-jaksosta järjestetään välikokeet, niin lopputentti järjestetään luentoperiodin jälkeen ensimmäisenä tai sitä seuraavana osaston yleisenä tenttipäivänä. Tällöin lopputenttiin on ilmoittauduttava osaston yleisen käytännön mukaisesti (ks. ohjeet alempaa).

Jos opintojakso suoritetaan vain päätekokeella, niin päätekoe järjestetään välittömästi opintojakson päätyttyä kurssilaisten kanssa sovittuna aikana joko osaston yleisenä tenttipäivänä tai jonain muuna päivänä. Päätekokeeseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Osastolla noudatetaan peruskurssien osalta pääsääntöisesti ns. kolmen tentin sääntöä. Ensimmäiseksi tentiksi katsotaan osallistuminen joko päätekokeeseen tai välikokeisiin. Tämän jälkeen opintojaksosta järjestetään kaksi muuta tenttiä osaston yleisinä tenttipäivinä, ensimmäinen yleensä noin 1-2 kuukauden kuluttua päätetentistä ja toinen seuraavan lukukauden aikana. Näissä voi joko uusia hylätyn suorituksen tai korottaa arvosanaa. Tämän jälkeen seuraavat ko. opintojakson tentit järjestetään opintojakson seuraavan luentoperiodin jälkeen.

Moniin geofysiikan opintojaksoihin liittyy pakollinen harjoitustyö, jolloin opintojakson suoritusmerkinnän saa vasta kun opintojakso on tentitty ja harjoitustyö tehty hyväksytysti.

Joissakin kursseissa, joihin liittyy laskuharjoituksia, saa lasketuista laskuista lisäpisteitä ensimmäiseen tenttiin. Näistä saa tarkemmat tiedot luennoitsijalta opintojakson alussa.

Tenttitulokset

Tenttitulokset ovat nähtävissä ilmoitustaululla, joka sijaitsee J3 porraskäytävän 3. kerroksen ovea vastapäätä.

  • No labels