Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teoreettisen fysiikan kursseja voi tenttiä yleisinä tenttipäivinä. Tenttien ajat voi nähdä aikataulusivulta. Tenttien ajat tulevat näkyviin myös nopassa ja WebOodissa. Tentteihin pitää ilmoittautua vähintään neljä vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin kautta. Yleiset tentit pidetään normaalisti tiistaisin klo 14-18 viikoilla 4, 10, 20, 24, 34, 42 ja 48.

Kurssien lopuksi järjestetään usein ns. päätekokeita yleisistä tenttipäivistä poikkeavina aikoina. Näihin ei ole välttämätöntä ilmoittautua paitsi jos esim. haluaa tenttitehtävät englanniksi. Kun kurssista pidetään päätekoe, ei saman kurssin tenttiminen ole mahdollista lukukauden lopun yleisenä tenttipäivänä.

Tuo tenttiin mukanasi kirjoitusvälineet sekä taskulaskin. (Kuulakärkikynää ei tarvita ja kirjoituspaperi jaetaan tenttissä.) Tenttitehtävien lisäksi tentissä jaetaan fysiikan kaavakokoelma, joka pitää palauttaa tentin päätyttyä. Lisäksi useissa kursseissa on kurssikohtaisia kaavakokoelmia, jotka myös jaetaan tenttitehtävien mukana.

Vanhoja tenttejä on nähtävissä kurssien noppasivuilla ja tuutortuvan tenttikokoelmissa.

Tentin yhteydessä jaetaan kurssipalautekaavake (suomi, englanti), jonka täyttämällä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opetuksen kehittämiseen. Kurssipalautetta voi antaa myös muuna aikana esim. suullisesti tai palauttamalla kaavake kenelle tahansa henkilökuntaan kuuluvalle.

Joissain kursseissa on ollut käytössä suullinen tentti. Suullisessa kuulustelussa opettaja kysyy opiskelijalta kysymyksiä, jotka pohjautuvat luentomateriaaliin sekä harjoitustehtäviin. Tyyppikysymys jostain harjoituksissa esitetystä tehtävästä on "miten lähtisit tekemään tätä tehtävää?" Opiskelija vastaa tähän sanallisesti tai kirjoittamalla kaavoja paperille. Toinen kysymystyyppi: "Luennoilla käsiteltiin asiaa xxx. Kerro siitä." Suullisessa tentissä voi keskittyä olennaisiin asioihin, sillä opettaja usein pyytää hyppäämään tehtävän rutiiniosuuksien yli. Toisaalta tentissä voi myös vaatia tiettyjen rutiiniosuuksien yksityiskohtaista suorittamista. Suullisessa kuulustelussa opettaja saa nopeasti kuvan tenttijän taidoista, sillä hän asettaa jatkokysymyksiä edellisten vastausten perusteella. Suullisen kuulustelun lopuksi opettaja ilmoittaa onko tentti hyväksytty. Usein tentistä annetaan myös arvosana, mutta se päätetään yleensä vasta sitten, kun useampi kurssilainen on käynyt tentissä. Suullisen kuulustelun kesto on yleensä hieman yli tunti.

  • No labels