Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yleistä

Oulun fyysikkokerhon perustava kokous pidettiin 22.4.1965. Kerhon sääntöjen mukaan se perustettiin toimimaan Pohjois-Suomen alueella työskentelevien fyysikoiden yhteiselimenä.

Kerho on Suomen Fyysikkoseuran paikallisosasto.

Kerhon hallinto

Kerhon hallinnosta vastaa vuosikokouksen valitsema nelihenkinen johtokunta. Johtokunnan apuna toimii johtokunnan kutsuma sihteeri.

Toimintamuodot

Vakiintuneita toimintamuotoja ovat mm.

  • tutustumiskäynnit yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin ja
  • esitelmä- ja keskustelutilaisuudet.

Monet tilaisuuksista järjestetään yhteistyössä matemaattisten aineiden opettajien kerhon ja fysiikan opiskelijoiden kerhon kanssa.

Jäsenistö

Seuran (ja siten myös kerhon) varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut fysiikan opintoja sisältävän tutkinnon. Nuoreksi jäseneksi voi liittyä fysiikkaa opiskeleva henkilö.

Oulun fyysikkokerhossa on lähes 100 jäsentä, joista suurin osa opiskelee tai työskentelee Oulun yliopiston fysiikan laitoksessa tai teknillisen tiedekunnan sähkötekniikan osastolla. Yliopiston ulkopuolella, lähinnä opettajina tai tutkijoina, toimii parikymmentä jäsentä.

Jäsenmaksut ja jäsenedut

Kerhon jäsenet maksavat Suomen Fyysikkoseuralle jäsenmaksun, jonka suuruus päätetään keväisin Seuran vuosikokouksessa. Kokous pidetään Fysiikan päivien yhteydessä vuorovuosin eri puolilla maata. Kerho ei peri omaa jäsenmaksua, vaan toiminta rahoitetaan lähinnä Seuralta saadulla tuella.

Aikakausilehti Arkhimedes on fyysikkoseuran kustantama matemaattis-luonnontieteellinen jäsenlehti. Seuralla on myös muuta julkaisutoimintaa.

Koska Fyysikkoseuran jäsenet ovat myös European Physical Societyn jäseniä, heille lähetetään vähintään 6 kertaa vuodessa ilmestyvä Europhysics News -jäsenlehti.

  • No labels