© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Tiedonhankinta on tutkimuksen teon osa-alue, johon palataan useita kertoja tutkimusprosessin aikana. Myös tiedonhankinta voidaan nähdä prosessina, joka alkaa haun valmistelusta ja jatkuu varsinaisella tiedon hakemisella. Hakujen jälkeen hakutuloksia vielä arvioidaan ja koetetaan hankkia relevanteimmat dokumentit käsiin.
 
Tämä materiaali auttaa hankkimaan tietoa mahdollisimman tehokkaasti tuomalla esiin käytänteitä, työkaluja ja ideoita eri vaiheisiin. Lisäksi luvusta löytyy työkaluja oman tutkimusaiheen uusien julkaisujen seuraamiseen sekä kokoaa yhteen tiedonlähteitä ja työkaluja eri tieteenalojen tiedonlähteiden löytämiseksi.